§7 Udvalget

Referat af § 7-udvalgsmøde den 28. juni 2022

 

Møde i § 7-udvalget den 28. juni 2022 kl. 10.00 – ca. 16.00

Mødesal 1 hos Fiskeristyrelsen

Nyropsgade 30

1780 København V

 

Dagsorden:

 

  1. Godkendelse af dagsorden.

 

  1. Drøftelse af forhold vedrørende den igangværende fiskepleje.

Status for Fiskeplejen pr. 1. marts 2022 er udsendt den 31. maj 2022.

 

Der anmodes om, at evt. emner vedrørende den igangværende fiskepleje, der ønskes drøftet på
forhånd meddeles til henholdsvis Henrik Dalby Ravn: hrav@aqua.dtu.dk  eller Mikael vanDeurs: mvd@aqua.dtu.dk.

 

  1. Drøftelse af Handlingsplanen for Fiskepleje 2022

–                           Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark har indsendt forslag om at drøfte: Priser på udsætningsfisk.

–                           Danmarks Fiskeriforening PO har indsendt forslag om at drøfte: Udsætning af helt i danske vande.

 

Udkast til Planen er udsendt den 31. maj 2022 og udarbejdet i henhold til en forventet indtægt fra
lyst- og fritidsfiskertegn på i alt ca. 39,6 mio. kr. svarende til de totale indtægter i 2021 (30,6 mio. kr. fra
lystfiskertegn og 9 mio. kr. fra fritidsfiskertegn).

 

  1. Orientering siden sidst:
  2. a)                         Regulering af ålefiskeriet
  3. b)                         Status på Strategi for Lystfiskeri
  4. c)                         Videre proces om regelsæt for fremtidens rekreative fiskeri
  5. d)                         Skarv
  6. e)                         Revision af bekendtgørelser

 

  1. Drøftelse af Forslag til den næste 3-årige Handlingsplan for Fiskepleje 2023-2025.

Der vil være oplæg fra DTU Aqua og mulighed for, at hver organisation får ca. 10 minutter til et oplæg.

5219total visits,1visits today