Dagsorden for møde i § 7 – Udvalget

Dagsorden for møde i § 7 – Udvalget

DANSK FRITIDSFISKERFORBUND

Til orientering

 

Udvalget for Rekreativt Fiskeri

Ferskvandsfiskeri og Fiskepleje (§ 7-udvalget) Indkaldelse til møde i               § 7-udvalget den 27. november 2019 

 

 

Dagsorden:

 

1.         Godkendelse af dagsorden.

2.         Drøftelse af forhold vedrørende den igangværende fiskepleje.

Der anmodes om, at evt. emner vedrørende den igangværende fiskepleje, der ønskes drøftet på forhånd meddeles til henholdsvis Peter Geertz-Hansen: pgh@aqua.dtu.dk eller Josianne Støttrup: jgs@aqua.dtu.dk.

3.         Orientering om de økonomiske rammer og vilkår for Handlingsplanen for Fiskepleje.

4.         Drøftelse af Handlingsplanen for Fiskepleje 2020 og videre proces. Udkast til Planen for 2020 forventes udsendt inden mødet.

5.         Drøftelse af rekreativt fiskeri i forhold til EU-regulering.
a) Torskefiskeri i Østersøen
b) Åleregulering, herunder lukkeperioden i saltvand fra 1. december 2019 til 29. februar 2020.

6.         Opfølgning og status på lystfiskerstrategien (lanceret 25. oktober 2018).

7.         Orientering siden sidst:
a. Status vedr. vandområdeplaner.
b. Status vedr. gennemførelse af foranstaltningerne til genopretning af bestanden af europæisk ål.
c. Skarv.
d. Signalkrebs
e. Revision af bekendtgørelser.

8.         Fastsættelse af dato for næste møde.

 

9.         Eventuelt

 

 

 

 

430total visits,1visits today

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *