” Høringssvar vedr. sæler”

DANSK FRITIDSFISKERFORBUND                              Den 6. 3. 2020

 Til Miljøstyrelsen

 

Vedr. J. nr.2019-4203

 

Dansk Fritidsfiskerforbund takker for tilsendte, og har følgende bemærkning til fremsendte høring om udkast forvaltningsplan for sæler.

Ved gennemlæsning af planen, finder vi det forkert at fritidsfiskeriet ikke er tilgodeset i forhold til ansøgning om tilladelse til regulering af sæler. Godt nok lever vi fritidsfiskere ikke af fiskeri, men vi er i nogle områder, især i Limfjorden udsat for omfattende skader på vores redskaber, samt ikke mindst tab af fangster. I modsætning til erhvervet skal vi ikke leve af vores fangst det erkender vi, og vi kan også acceptere et vist skades niveau på vores redskaber. Det rekreative fiskeri bidrager med 44 mil. Kr. direkte hvert år til forskning i vandpleje og udsætning af fisk, for ikke at tale om den følgeomsætning som godt fiskevand giver i andre erhverv. Denne omsætning kan blive truet af sælens fouragering i følsomme områder. Ca. 50% af fritidsfiskerne har jagttegn, og således interesse i evt. regulering af problem sæler. Ligeledes har en fritidsfisker måske mere end erhvervsfiskeren den fornødne tid i overskud til at foretage reguleringen, samtidig med at fritidsfiskerne er vant til at bevæge sig på vandet. Samtidig vil retten til at regulere problemsæler nedsætte fritidsfiskerens fiskeri indsats i forvejen tæt befiskede områder da skader på fangst og redskaber forventes mindre.

Vi ser ligeledes på vegne af nogle af vores lokalforeninger, som arbejder med fiskeopdræt til fiskeplejen et problem i at det rekreative fiskeri, kun kan opnå tilladelse til regulering i åer. Eksempelvis Nordvestjysk Fritidsfiskerforening (et eksempel) som driver 4 arbejdspladser på opdræt til fiskeplejen. Foreningen har store interesser i Kilen hvor de driver Helt opdræt til Nissum, Hjarbæk og Randers fjorde ( og som i forvejen er udpeget vildtreservat), og Venø bugt ved Struer, hvor der begge steder er store problemer med sælskader, når moderfisk indfanges. De er plaget så meget af sæler at det er svært for dem at indfange de moderfisk, som er en absolut nødvendighed for at opfylde kravene om passende krydsning af DNA i befrugtningsprocessen. Her handler det direkte om arbejdspladser i visse lokalområder, samt store frivillige indsatser, som må forventes at ophøre, hvis der ikke findes løsninger på problemerne.

Vi ser derfor gerne ind koopereret i bekendtgørelsen at der kan udstedes regulerings tilladelse til sæler, hvor der indsamles moderfisk i både fersk, salt og brakvand, selv om interessen er rekreativ.

Med venlig hilsen

Arne Rusbjerg

Landsformand

Dansk Fritidsfiskerforbund

523total visits,1visits today

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *