Bekendtgørelse om forbud mod erhvervsmæssigt og rekreativt fiskeri af ål i saltvand

Bekendtgørelse om forbud mod erhvervsmæssigt og rekreativt fiskeri af ål i saltvand fra 1. december 2020 til og med 28. februar 2021

I medfør af § 10, stk. 1, 2. pkt., § 27, stk. 1, 2. pkt., § 30, stk. 1, nr. 1, § 32, stk. 1, § 112, stk. 1. nr. 1, og § 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 21. marts 2019, fastsættes:

Forbud mod fiskeri af ål i saltvand

  • 1.Erhvervsmæssigt og rekreativt fiskeri af ål i saltvand er ikke tilladt i perioden fra den 1. december 2020 til og med den 28. februar 2021.

Erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand
§ 2. Det er tilladt at anvende ruser, bundgarn og bundgarnslignende redskaber i den i § 1 nævnte periode til andet end ålefiskeri, hvis betingelserne i § 7, stk. 2-5, i bekendtgørelse nr. 1551 af 11. december 2015 om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand er opfyldt.

Stk. 2. Hvis ål fanges i den i § 1 nævnte periode i de redskaber, der er nævnt i stk. 1, skal disse straks genudsættes.

  • 3.Det er tilladt i den i § 1 nævnte periode at opbevare, lande og sælge ål, som er fanget ved erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand inden den 1. december 2020.

Stk. 2. Fiskere, der opbevarer levende ål i hyttefade, opbevaringsruser eller lignende, skal mærke hvert af disse med navn, adresse og ålebedriftsnummer eller nummer tildelt af Fiskeristyrelsen i overensstemmelse med § 16, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1551 af 11. december 2015 om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand. Mærkningen skal være vandfast, synlig og let læselig.

Rekreativt fiskeri (fritidsfiskeri og lystfiskeri) af ål i saltvand

  • 4.Det er ikke tilladt at anvende ruser (enkelte eller dobbelte) i den i § 1 nævnte periode.

Stk. 2. Hvis ål fanges i den i § 1 nævnte periode, skal disse straks genudsættes.

  • 5.Det er tilladt i den i § 1 nævnte periode at opbevare levende ål, som er fanget ved rekreativt fiskeri af ål i saltvand inden den 1. december 2020.

Stk. 2. Fiskere, der opbevarer levende ål i hyttefade, opbevaringsruser eller lignende, skal mærke hvert af disse med navn, adresse og fisketegnsnummer.

Fælles bestemmelser om lagerlister for opbevaring af levende ål

  • 6.Fiskere, der opbevarer levende ål i den i § 1 nævnte periode, skal udarbejde en lagerliste over opbevarede ål pr. 30. november 2020. Lagerlisten skal indeholde oplysninger om indholdet af levende ål i kilo i det enkelte hyttefad, den enkelte opbevaringsruse eller lignende.

Stk. 2. Fiskeren skal senest den 2. december 2020 sende lagerlisten til Fiskeristyrelsen på e-mail: aal@fiskeristyrelsen.dk. Skabelon til brug for udarbejdelse af lagerliste findes på Fiskeristyrelsens hjemmeside www.fiskeristyrelsen.dk.

Stk. 3. Fiskeren skal til hver en tid kunne oplyse indholdet af det enkelte hyttefad, den enkelte opbevaringsruse eller lignende til Fiskeristyrelsen og fiskeren skal ved hver ændring opdatere lagerlisten.

Straffebestemmelser

  • 7.Med bøde straffes den, der overtræder eller forsøger at overtræde §§ 1-6.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
Ikrafttræden  § 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2020.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 26. maj 2020

Mogens Jensen

892total visits,3visits today

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *