Fiskeplejemidler

Fiskeplejemidler 
Det økonomiske grundlag og baggrund

Selv Fiskeplejeordningen er selvfinansieret via indtægterne fra lystfisker- og finansieret  fritidsfiskertegn.
Indtægterne fra lystfisker- og fritidsfiskertegn i 2022 forventes at beløbe sig til ca. 39,6 mio. kr. Derudover
forventes tilbageførte, uforbrugte midler fra 2021 på knap 3 mio. kr.
Fiskeplejemidlerne kan anvendes til medfinansiering af aktiviteter udbudt af EU, f.eks. Interreg og
Den europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond (EHFAF), i det omfang det
er relevant i forhold til formålet med Fiskeplejen og i overensstemmelse med § 61 i Fiskeriloven.
Indtægter:  Tabellen nedenfor viser udviklingen fra 2021 til 2022 i det økonomiske grundlag.

Indtægt i mio. kr.: 2021 2022
Lystfiskertegn 31,0 30,6
Fritidsfiskertegn 9,0 9,0
Overførte midler 4,0 2,9
Finanslovsmidler i alt: 44,0 42,5
     

 

”Bundskrabende redskaber”


”Bundskrabende redskaber”

-redigeret ved Bruno Müller
To sønderjyske borgmestre langer ud med totalt forbud med bundskrabende redskaber i de sønderjyske fjorde!

Det var med stor forundring, at vi for nylig kunne læse i JydskeVestkysten og i Flensborg Avis, at borgmester i Sønderborg Kommune, Erik Lauritzen (S), mener, at man skal se stort på DTU Aquas vurdering af, hvad der skal til for at forbedre vandmiljøet i en række sønderjyske fjorde. Erik Lauritzen har sammen med sin borgmesterkollega i Aabenraa Kommune, Jan Riber Jakobsen (K), gjort sig til fortaler for et totalforbud mod fiskeri med bundskrabende redskaber, herunder fiskeri efter muslinger, i Flensborg Fjord, Aabenraa Fjord, Augustenborg Fjord, Als Fjord og Alssund. I artiklen blev Erik Lauritzen forholdt, at eksperterne hos DTU Aqua har et helt andet syn på muslingefiskeriet end borgmesteren, hvilket vi fra Bælternes Fiskeriforening og Danmarks Fiskeriforenings side havde gjort opmærksom på. Til det svarede Erik Lauritzen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              – Man kan jo altid finde forskere og kloge hoveder, der udtaler noget, som passer ind i ens egen dagsorden. Jeg har fulgt det her i temmelig mange år, og jeg er bare overbevist om, at vi er nødt til at lukke for fiskeri i en lang årrække, hvis vi skal lykkes med genopretning.     Erik Lauritzen mener altså, at han ved mere om effekterne af muslingefiskeriet end eksperterne hos DTU Aqua. Det er noget af en udmelding, og det er også noget af et ansvar, han er klar til at tage på sig. For selv om det er nemt at have stærke og skråsikre meninger om fiskeriet, når man sidder trygt og godt bag et skrivebord, så er det altså virkelige mennesker, der rammes, når man begrænser fiskeriet.
Derfor duer det selvfølgelig heller ikke, at man – baseret på de rene mavefornemmelser – finder på at ville forbyde snart den ene snart den anden form for fiskeri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Selv om Erik Lauritzen mener, at man skal se stort på DTU Aquas forskning, føler vi behov for her at gentage, hvad videnskaben rent faktisk konkluderer om muslingefiskeriet:   – Det er desuden svært at dokumentere langtidseffekten af muslingefiskeriet for bundfaunaen, da det lave vand samtidig påvirkes kraftigt af udsving i temperatur, saltholdighed og næringsstoftilførsel, samt af iltmangel, storme og bølge

-Af Allan Buch, formand for Bælternes Fiskeriforening, og Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening