RØNNERPOSTEN

RØNNERPOSTEN
RØNNERHAVNEN – FREDERIKSHAVN
Den sidste udgave af havnens blad nr. 5.22, er nu lagt i ”Bladkasserne”
på nordsiden af havnen og ved klubhuset.
Du er velkommen til at tage eksemplar og læse lidt om havnens hverdag.
Samtidig vil jeg benytte lejligheden til at ønske alle medlemmerne, vore
gæster der besøger os , annoncørerne og ansatte,- en glædelig jul.
Husk! Deadline for næste blad er d.15.januar 2023
Venlig hilsen, Bruno Müller, redaktør

”Fortjent og flot pris

”Fortjent og flot pris
Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri har i september i år modtaget
hovedprisen på 20.000 Euro fra Östersjöfonden for sit arbejde med at fremme det skånsomme og bæredygtige kystfiskeri.

Fonden har siden 1990 uddelt priser til mennesker og organisationer for »væsentlige og enestående bidrag til miljøet i Østersøen.«                                                                                                                                                                                                                
Prisen er en anerkendelse for det store arbejde som FSK-PO siden 2014 har gjort for at udvikle og bevare de små̊ kystfiskere i Østersøen og resten af Danmark.

Referat Kysthjælper NGO møde

Hej Alle

Tak for et rigtigt godt møde den 1/9.

Det gik op for mig at jeg havde glemt at sende et referat ud så det kommer her sammen med min præsentation fra dagen.

Referat Kysthjælper NGO møde 1 September 2022

Kysthjælper møde 01-09-2022 Power point

Promoveringsvideo projekt Kysthjælper:
(3) Kysthjælper – vi giver havet en hånd! – YouTube

Jeg vil også gerne bede jer overveje disse spørgsmål og hvad i tænker jer og jeres medlemmer ville synes:

 • FAQ – hvorfor giver det mening, hvad får vi ud af det OSV.
  • Her ville det være godt med inputs fra de forskellige NGO’er og udsagn fra lokale frivillige.
 • Foredrag og aktiviteter hen over vinteren.
  • Hvad synes jeres frivillige er spændende og hvad vil de gerne vide mere om?
 • Hvad er det der motiverer de frivillige?
  • Kan i se på hvad der motivere jeres frivillige så vi kan få lavet en fælles indsats der giver mening for alle?
 • Projektet skal fortsat promoveres og bredes ud til de lokale frivillige.
  • Artikler, deling af muligheden for at komme til foredrag, aktivering og deling til de frivillige når aktiviteterne for alvor går i gang igen til foråret.
 • Merch kunne måske være en god måde at få udbredt budskabet.
  • Har i bud på hvad jeres frivillige gerne vil gå med/bruge?

Håber i har nogle inputs til nogle eller alle disse spørgsmål, og hvis i har kommentarer til referatet må i også endelig sig til.

Bedste hilsner

Erik Haar Nielsen
Projektleder Kysthjælper
Marinebiolog

Danmarks Sportsfiskerforbund

Skyttevej 5 – 7182 Bredsten
Mobil: 25 12 61 90

Email: ehn@sportsfiskerforbundet.dk
www.kysthjælper.dk
Facebook – Instagram – YouTube

Høring vedr. fiskemuligheder for 2023

Høring vedr. fiskemuligheder for 2023

Hermed fremsendes i skriftlig høring notat om:

 • Kommissionens forslag til Rådets forordning om fastsættelse for 2023 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande gældende i EU-farvande og
  for EU-fiskerfartøjer i visse andre farvande og for 2023 og 2024 af fiskerimuligheder for visse dybhavsbestande.

Europæisk ål er omtalt side 8. Havbars er ligeledes omtalt side 8.

Forordningen skal vedtages på Rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 12.-13. december 2022.

I første omgang skal vi udarbejde et første notat, som indeholder en orientering om forslaget til Folketingets Europaudvalg, et grundnotat.
Med henblik på dette skal vi, om muligt bede om jeres eventuelle bemærkninger senest onsdag den 16. november 2022, kl. 15.00. 

Det vil dog også være muligt at medtage jeres bemærkninger i en senere omgang, når sagen skal forelægges Folketingets Europaudvalg umiddelbart
inden rådsmødet. Eventuelle bemærkninger hertil skal sendes til departementet senest mandag den 28. november 2022, kl. 10.00.

Høringssvar bedes sendt pr. e-mail til Birgitte Riber Rasmussen (brrasm@fvm.dk), Kim Rægaard ( kimrae@fvm.dk ), Jacob Van Ingen Bro
(javib@fvm.dk) og Lene Jensen Scheel-Bech (lensch@fvm.dk ).

Venlig hilsen

Lene Jensen Scheel-Bech
Specialkonsulent | Bæredygtigt Fiskeri
+45 22 61 62 91 | lensch@fvm.dk
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Departementet | Slotsholmsgade 12 | 1216 København K | Tlf. +45 38 14 21 42 | fvm@fvm.dk |

www.fvm.dk
Facebook | Twitter | Instagram | LinkedIn

Notat om fiskerimuligheder 2023

Lange stropper til redningsvesten

 Lange stropper til redningsvesten

Tekst: Bruno Müller & privat foto
Fritidsfiskeren Johnny Paulick er en stor mand!
Han har gennem tiden haft et problem med stropperne på hans redningsvest, idet at de er for korte.
Han fortæller til FRITIDSFISKEREN at besværlighederne gør det ikke bedre når han i perioder har en uldtrøje under flydedragten,- og så fylder det ekstra!

                                                                              Uden et godt åndedræt er mange ting besværlige, og for dem som det går ud over, er der ingen tvivl om at kroppen lider når vejrtrækningen ikke er optimal for fritidsfiskeren og andre.
Så lider man unødvendigt!