Fiskerimuligheder for 2023 på plads

DANSK FRITIDSFISKERFORBUND ORIENTERER

Fiskerimuligheder for 2023 på plads

EU’s fiskeriministre er netop nået til enighed om fiskerimulighederne for 2023. Fiskerimulighederne er fastlagt med udgangspunkt i den biologiske rådgivning og forvaltningsplanerne.

Publiceret 13. december 2022 Efter forhandlinger i Bruxelles fik EU’s fiskeriministre tirsdag morgen landet en aftale om fiskerimulighederne for 2023. Det drejer sig blandt andet om fiskeriet i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. Torskebestanden i Nordsøen og i Skagerrak har fået det bedre. Det har betydet, at der har været mulighed for at hæve kvoten i de to farvandsområder. Torsk i de to farvande er vigtig for fiskerne, særligt fordi den indgår i det blandede fiskeri efter bundlevende arter. Der er indgået en trilateral aftale mellem EU, Norge og Storbritannien om fælles bestande for 2023. Det indebærer, at der for en række vigtige bestande for dansk fiskeri nu er klarhed over kvoterne for hele 2023, herunder torsk i Nordsøen og Skagerrak, sild i Nordsøen og Skagerrak/Kattegat, kuller i Nordsøen og Skagerrak samt mørksej i Nordsøen. I Kattegat har torskebestanden det fortsat ikke godt. Derfor er der fastsat en bifangstkvote på samme niveau som sidste år. Der videreføres desuden et tillæg til denne kvote på 30 pct., som er reserveret til fartøjer i Kattegat, der deltager i et projekt med kameramonitorering. Jomfruhummer er en økonomisk meget vigtig art – især i Kattegat. Kvoten i Skagerrak og Kattegat fastsættes ligeledes på samme niveau som sidste år. Med hensyn til den danske makrelkvote i norsk farvand er denne endnu ikke fastsat for 2023. For så vidt angår kvoten for 2022 vil Rådet og Kommissionen undersøge mulighederne for at overføre mængden til 2023.

Ål har været en særlig udfordring under årets forhandlinger om næste års fiskerimuligheder. Der er fastlagt nye regler om lukkeperioder i saltvand. Disse indebærer forskellige lukkeperioder for forskellige områder i EU, alt efter hvornår ålen vandrer. Der er desuden fastlagt et forbud mod rekreativt fiskeri efter ål i hele 2023. Der har været langvarige og svære forhandlinger med både Storbritannien og Norge. Forhandlingerne har båret præg af, at der stadig er udfordringer med at finde de rigtige balancer efter Brexit. De bilaterale aftaler mellem henholdsvis EU og Storbritannien og EU og Norge er endnu ikke endeligt på plads for 2023. Men en aftale mellem EU og Storbritannien forventes at være på plads inden for de nærmeste dage. Det har længere udsigter før en aftale mellem EU og Norge er på plads. Der vil først være adgang til fiskeri i norsk farvande, når en aftale mellem EU og Norge er indgået. For de bestande, som er omfattet af de to bilaterale aftaler, er der fastsat foreløbige kvoter for første kvartal baseret på 25 pct. af kvoterne for 2022. For visse bestande tages der højde for, at der er et sæsonfiskeri i 1. kvartal. Fakta! EU kvoter i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat i 2023 med særlig interesse for Danmark:

Torsk i Skagerrak: 2.995 tons (+64 pct. i forhold til 2022, en del af EU-Storbritannien-Norge aftalen Torsk i Kattegat: 97 tons til bifangst (uændret i forhold til 2022, oprindeligt forslag var -48 pct.). Der er som i 2022 et tillæg til denne kvote på 30 pct., som er reserveret til fartøjer i Kattegat, der deltager i et projekt med kameramonitorering (maksimum 300 kg. per fartøj).

3914total visits,1visits today

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *