FRILUFTSRÅDET – LOKALFORENINGER! I KAN SØGE 40.000,- KR. TIL ET PROJEKT

Lokalforeningspuljen

Lokale foreninger under Friluftsrådets medlemsorganisationer kan søge om støtte til at styrke foreningens arbejde med friluftsliv. Fristen for at søge er den 22. maj 2023.

Interesserede ansøgere til puljen anbefales i høj grad at læse retningslinjerne for puljen, inden man udarbejder og indsender en ansøgning:

Retningslinjer for Friluftsrådets Lokalforeningspulje 2023

NB: Der tages forbehold for eventuelle ændringer i retningslinjerne som følge af endeligt vedtaget Finanslov 2023. Bevillinger fra puljen forudsætter vedtagelse af Finanslov 2023.

Her på siden kan du læse uddrag af retningslinjerne:

Hvad er formålet med puljen?

Formålet med puljen er at styrke lokale frivillige foreningers arbejde med friluftsliv i hele landet. Der er fokus på initiativer, der fremmer befolkningens muligheder for at opleve naturen.

Ved friluftsliv forstås i denne sammenhæng rekreative aktiviteter, som finder sted i naturen, f.eks. det åbne land, i skoven, andre grønne områder, i luften, langs kysten eller på søer, åer eller havet.

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af lokale foreninger under Friluftsrådets medlemsorganisationer.

Ansøgninger fra lokale foreninger, der to gange tidligere har modtaget støtte fra Friluftsrådets Lokalforeningspulje, prioriteres ikke i puljen for 2023 – dette af hensyn til størst mulig spredning af bevillingerne.

Hvad kan der søges til?

  • Aktiviteter og projekter, der styrker lokale foreningers formålsbestemte frivillige arbejde med friluftsliv, herunder materialer og faciliteter, der direkte understøtter foreningens daglige virke og eksisterende aktiviteter inden for friluftsliv.
  • Aktiviteter og projekter, der udvider/udvikler lokale frivillige foreningers arbejde med friluftsliv, herunder nye aktiviteter og målgrupper samt øget synlighed og tilgængelighed i lokalsamfundet.

Hver lokal forening kan ikke få tildelt mere end én bevilling per kalenderår.

Hvordan søger man – og hvor meget kan der søges?

Puljen søges via det elektroniske ansøgningsskema, der åbnes via dette link.

Der kan søges om tilskud på op til 40.000 kroner.

Ansøgningsfristen er den 22. maj 2023 kl. 23.55. Der kan forventes svar senest seks uger efter fristen.

Har du fået støtte fra Lokalforeningspuljen?

Har du fået tilskud til et projekt fra Lokalforeningspuljen? Så finder du her en vejledning til, hvordan du får pengene udbetalt, og hvordan du skal forholde dig, hvis der opstår behov for ændringer i projektet. Du finder også skabeloner til brug for udarbejdelse af projektregnskaber. Se vejledningen ved at klikke her.

Fakta om puljen

Lokalforeningspuljen er et resultat af den aftale, som regeringen i 2017 indgik med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF om fordeling af spillehalsmidlerne til lokale, almennyttige foreninger. Midlerne udgør cirka 72 mio. kr. årligt.

Otte hovedorganisationer inden for det frivillige foreningsliv er udpeget som ansvarlige for hver deres pulje. Friluftsrådet er ansvarlig for en pulje på cirka 2,5 mio. kr. årligt.

Friluftsrådet har i 2018-2022 uddelt i alt 12,4 mio. kr. til 330 lokale foreninger fordelt på 85 kommuner.

1206total visits,1visits today

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *