Ministeren har underskrevet bekendtgørelsen om ålefiskeri Udsendt d.12.4.2023

DANSK FRITIDSFISKERFORBUND ORIENTERER
Ministeren har underskrevet bekendtgørelsen om ålefiskeri
 Udsendt d.12.4.2023
Bekendtgørelse om forbud mod fiskeri af ål i saltvand
I medfør af § 10, stk. 1, 2. pkt., § 27, stk. 1, 2. pkt., § 30, stk. 1, nr. 1, § 32, stk. 1, og § 130,
stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 205 af 1. marts 2023, fastsættes:

Forbud mod erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand

 • 1.Erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand er ikke tilladt fra den 1. oktober 2023 til og med den 31. marts 2024.
 • 2.Det er i erhvervsmæssigt fiskeri tilladt at anvende ruser, bundgarn og bundgarnslignende redskaber til
  andet end ålefiskeri i den periode nævnt i § 1, hvis betingelserne i § 7, stk. 2-5, i bekendtgørelse nr. 1551 af
  11. december 2015 om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand er opfyldt.

Stk. 2. Uanset § 7, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1551 af 11. december 2015 om betingelserne for erhvervsmæssigt
fiskeri af ål i saltvand og ferskvand, må bundgarn og bundgarnslignende redskaber, der anvendes til andet end
ålefiskeri, være forsynet med ruser, såfremt ruserne er indrettet, så de ikke kan tilbageholde ål.

Stk. 3. Hvis ål fanges i erhvervsmæssigt fiskeri i den periode nævnt i § 1 i de redskaber, der er nævnt i stk. 1,
skal disse straks genudsættes.

 • 3.Det er ikke tilladt i den periode nævnt i § 1 i erhvervsmæssig sammenhæng at opbevare levende ål og lande ål,
  som er fanget ved erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand inden den 1. oktober 2023.

Stk. 2. Uanset stk. 1, er det tilladt at opbevare levende ål, som er fanget ved erhvervsmæssigt fiskeri og landet
senest den 30. september 2023, i anlæg på land.

Forbud mod rekreativt fiskeri (fritidsfiskeri og lystfiskeri) af ål i saltvand

 • 4.Rekreativt fiskeri af ål i saltvand er ikke tilladt til og med den 31. december 2023.
 • 5.Hvis ål fanges i rekreativt fiskeri, skal disse straks genudsættes og må ikke opbevares og ilandbringes.
 • 6.Det er ikke tilladt i sammenhæng med rekreativt fiskeri at opbevare ål i saltvand.

Strafbestemmelser

 • 7.Med bøde straffes den, der overtræder eller forsøger at overtræde §§ 1-6.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelsesbestemmelser

 • 8.Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. april 2023, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Bekendtgørelsens §§ 1-3 træder i kraft den 1. juli 2023.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 844 af 13. juni 2022 om forbud mod erhvervsmæssigt og rekreativt fiskeri af ål i
saltvand fra og med den 1. november 2022 til og med den 31. januar 2023 ophæves.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den 31. marts 2023

Jacob Jensen

/ Nicolai Højlund

1520total visits,1visits today

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *