” Dagsorden til § 7-Udvalgsmøde”

Udvalget for Rekreativt Fiskeri

Ferskvandsfiskeri og Fiskepleje (§ 7-udvalget)

Møde i § 7-udvalget den 30. august 2023 kl. 10.00 – ca. 14.30

Onsdag den 30. august 2023 kl. 10.00 Holbergsgade 6 1057 København K

Det er også muligt at deltage virtuelt i mødet via Skype.

Dagsorden:

 

  1. Godkendelse af dagsorden.

2.Status vedrørende Fiskeplejen i 2023 ved DTU Aqua samt evt. spørgsmål til Statusrapport for Fiskeplejen 2022, som vedlægges.

3.Indledende drøftelse af Handlingsplanen for Fiskepleje 2024 og 2025.

4.Økonomi/fisketegnsindtægter, herunder markedsføring af fisketegnet.

Til brug for drøftelsen indgår:

–         Forslag af 19. januar 2023 fra Dansk Lystfiskeri om markedsføring af fisketegnet vedlægges samt henvendelse af 15. august 2023 fra Dansk Lystfiskeri.

  • Fiskeristyrelsens opgørelse over indtægter fra fisketegn i 2019, 2020, 2021, 2022 og 2023 til og med juli måned vedlægges. Handlingsplanen for 2023 er udarbejdet i henhold til en forventet indtægt fra lyst- og fritidsfiskertegn i 2023 på i alt ca. 36 mio. kr. PL-reguleringen af fisketegnspriserne trådte i kraft den 1. august 2023. Samtidig kan det konstateres, at der fortsat er et generelt fald i fisketegnsindtægterne, som p.t. vurderes at blive mindre i 2023 end de skønnede indtægter på 36 mio. kr.

5.Orientering siden sidst:

  1. a)Regulering af ålefiskeriet
  2. b)Status på Strategi for Lystfiskeri
  3. c)Proces om regelsæt for fremtidens rekreative fiskeri
  4. d)Skarv
  5. e)Revision af bekendtgørelser
  6. f)EU’s kontrolforordning
  7. g)Torskekvote 2024 i Østersøen

6.Dato for næste møde i udvalget.

7.Eventuelt.
Der anmodes om tilbagemelding til lensch@fvm.dk  senest den 24. august 2023, hvis man IKKE har mulighed for at deltage i mødet og hvis man ønsker at deltage virtuelt.

I det omfang der er ønske om supplerende punkter på dagsordenen, bedes disse være Bæredygtigt Fiskeri ved lensch@fvm.dk i hænde gerne senest den 24. august 2023.

Med venlig hilsen Jensen Scheel-Bech, Specialkonsulent

567total visits,1visits today

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *