VELKOMMEN TIL

 

FRITIDSFISKER
HER ER ET GODT TILBUD

Vi er ca. 2000 FRITIDSFISKERE fordelt i 15 lokal-
afdelinger på Sjælland, Fyn og Jylland.
Fritidsfiskeri er dejligt! Men der er et kedeligt og overset emne, som er så mega vigtigt for dig, – og især dine pårørende.
— Det vil derfor være dig, der bør sikre din ægtefælle hvis det tragiske sker, at du drukner under dit fiskeri!

Gennemsnittet af kontingentet til lokalforeningerne og forbundet er for begge 275,- kr. årligt. Forbundet er kontingentet ikke steget de sidste 13 år.

Hvad får du for det!
Du får en dødsulykkesforsikring under fiskeri på 200.000,- kr. der udbetales til dine nærmest pårørende hvis det tragiske skulle ske.
Ligeledes er inkluderet, at du vil få det sidst udkomne forbundsblad fem gange årligt i din postkasse.
Hvis du har lyst til at være med i et godt kammeratskab, får du ved indmeldelse det første halve år gratis.
Tænk over det! Vi har et stærkt fællesskab,- også til din fordel
Du er velkommen til at kontakte Medlemskontoret for yderlige oplysninger på: Tlf.: 21 80 36 12 /  Mail: bcnr1@webspeed.dk

       
VI  FORSØGER  at samle  fritidsfiskerne  i  Danmark!

Ved indmeldelse!
Gå  til ”Medlemmer” og ”Indmeldelse”

 

 

HØRING

Til medlemmerne

Denne bekendtgørelse er i høring lige pt.

Bemærk at forbuddet for fritidsfiskere er gældende til 31/3 2025.

Ligeledes lukker erhvervet ned for fiskeriet pr. 15/9 2024 og frem til 15/3 2025,
hvilket for dem må siges at være en katastrofe.
Der er altså ikke den store udsigt til en røget ål i indeværende sæson, det bliver nok svært at købe en lovligt.

Høringsdetaljer – Høringsportalen (hoeringsportalen.dk

Hvis nogen har bemærkninger-Vil jeg gerne modtage det
Senest: onsdag d. 20. marts 2024 – kl. 12.00
Arne Rusbjerg, formand

 

LOKALFORENINGER I ØVRIGT – SE HER!
Alle lokalforeningerne kan med ”Hastesager”
benytte muligheden for, at her på Startsiden,
– at meddele om aflysninger m.m..

NYT FRA LOKALFORENINGERNE…

DANSK FRITIDSFISKERFORBUND

Lokalforeningen i Vendsyssel- Generalforsamling.
Husk generalforsamlingen d. 21.marts 2024 kl. 19.00.
Rønnerhavnens klubhus, Ndr. Strandvej 40 i FRH.
Vel mødt!
Venlig hilsen Vendsyssel Fritidsfiskerforening

Thy Mors Fritidsfiskerforening
Indkaldelse til ordinær generalforsamling-Tirsdag d. 27.februar 2024 kl. 18.30
Sted: Havnehuset v. Øst Vilsund (Gl. Færgekro)
Se dagsordenen her på Forbundets hjemmeside under ”lokalforeningerne”

 

 ”Læs om indmeldelse og fordele under Nyheder – her på siden!”

 

          

Gør dig selv en tjeneste” Hold øje med medlemsbladet.

Modtager du ikke bladet til tiden eller hører du om nogen der ikke modtager det, er det vigtigt at medlemskontoret får besked hurtigst muligt, helst på mail.
Nogle medlemmer glemmer at melde flytning, en del har dårlige eller ingen oplysninger om navn m.m. på adressen, og nogle bor ikke på den adresse de er tilmeldt via folkeregisteret.
Gør dig selv og medlemskontoret den tjeneste at følge op på det.
Bladene bliver tilsendt den adresse medlemmerne er tilmeldt på i folkeregisteret.

FRITIDSFISKERENS DEADLINE & OMDELING I 2024
Blad 1.
Deadline for stof: 15 januar  –  omdeles 27 februar
Blad 2.
Deadline for stof: 15 marts  –   omdeles 28 april
Blad 3.
Deadline for stof: 15 maj  –       omdeles 25juni
Blad 4.
Deadline for stof: 15 august  –  omdeles 24 september
Blad 5.
Deadline for stof: 15 oktober  –omdeles 26 november

 

HUSK! Al henvendelse ang. omdeling af bladet skal ske til Medlemskontoret!

HUSK! Al henvendelse om flytning skal ske til din lokalforening!

Bjarne Christensen – Medlemskontoret.

Kender du en der ikke er organiseret, så henvis ham til os, så vi kan blive endnu flere
til at bakke op. Skriv gerne en besked til mig, så skal jeg sørge for alt det praktiske.

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Besøgende siden 17 Oktober 2017

354765total visits,10visits today