Borgerforslag

Borgerforslag: Regulering af sæler
Borgerforslaget om regulering af sæler er tænkt således den danske torske – bestand kan blive reetableret.

Hovedstiller af forslaget, Robert Christian Carnot talte med en gammel fisker for et år siden. Han spurgte mig om jeg havde fornemmelsen af mængden af fisken Fjæsing? Jeg måtte jo fortælle, at der var rigtig mange til os lystfiskere, men hvorfor,« spurgte jeg. »jo«, siger han, »det skal jeg sige dig. Det er fordi at der ikke er torsk, til at holde Fjæsingen i balance, og han sluttede med »og så er der jo rigeligt med sæler, som æder af torskebestanden«.   Ordningen om borgerforslag går ud på, at alle personer med stemmeret til folketingsvalg kan stille et borgerforslag, hvis mindst 3 personer vil være medstillere af forslaget og det overholder reglerne for ordningen. Hvis 50.000 borgere med stemmeret til folketingsvalg herefter støtter borgerforslaget, kan det blive fremsat som beslutningsforslag og behandlet og stemt om i Folketingssalen.

 • Udenlandsk fiskeri fra kutter skal ned-reguleres og stoppes
 • At indføre Regulering af sæler, i dansk farvand (ikke Færøerne og Grønland).
 • Lovgivning skal bygge på data fra system til indberetning (kuttere og fritidsfiskere og lystfiskere)
 • Lovgivning skal tilsigte et system styret af DTU Aqua, til hvilke ovennævnte indberetter.
 • Lov omhandler Spættet sæl
 • Lov omhandler Grå-sæl
 • Lov omhandler Ring-sæl jf »Regulativ af skadenvolden vildt«, dog uden for yngleperioden
 • Lov skal omfatte fredning af alle sæl-arter i yngleperiode
 • Lov skal henvise til »erhvervet« jagttegn, før der kan reguleres
 • Regulering af Spættet sæl uden for yngleperiode juni til juli og under pelsfældningen i august til september
 • Regulering af Grå-sæl uden for yngleperiode februar til marts for Østersøen
 • Regulering af Grå-sæl uden for yngleperiode september til oktober for Vadehavet – Nordsøen
 • I loven skal det fremgå, oplyses, at der findes (udarbejdet) formel for styktal der kan reguleres med.

Bemærkninger

Faktuelt er der søgt data fra Danmarks Statistik og fra Miljøstyrelsen                                                                                                                                                                                              Lovforslag bygger på fangster:

 • 2001 – 20,1 % af samlede fangst, svarende til 40 tusinde 786,6 tons torsk
 • 2020 – 5,54 % af samlet fangst, svarende til 6 tusinde og 16,8 tons torsk
 • Altså en difference på i alt 34 tusinde 769,8 tons torsk

Yderligere data, for Gråsæl (oplyst som værste tilfælde på lokationen Tat ved Christians Ø) svarende til :

 • 2009 – 40 sæler
 • 2010 – 80 sæler
 • 2011 – 180 sæler
 • 2021 – ??? ( NA )

Data for Spættet sæl ikke tilgængelig.                                                                                                                                              Gå ind på dette borgerforslag og støt med din underskrift. Det foregår som elektronisk selvbetjening, hvor du logger ind og registrerer dig med NemID og cpr-nummer.
Åben dette link: https://fiskerforum.dk/stoet-borgerforslaget-regulering-af-saeler-i-dansk-farvand/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=fiskerforum_daglig_nyhedsopdatering&utm_term=2021-11-07

218total visits,1visits today

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *