Udvalget for Rekreativt Fiskeri, Ferskvandsfiskeri og Fiskepleje (§ 7-udvalget)

DANSK FRITIDSFORBUND ORIENTERER

Udvalget for Rekreativt Fiskeri,

Ferskvandsfiskeri og Fiskepleje (§ 7-udvalget)

Hermed dagsordenen til næste møde Minus bilag (Red.)

Møde i § 7-udvalget den 31. januar 2023 kl. 10.00 – ca. 15.30

Tirsdag den 31. januar 2023 kl. 10.00 i DTU Aquas kantine Vejlsøvej 39, 8600 Silkeborg

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Drøftelse af forhold vedrørende Fiskeplejen i 2022.

  Der anmodes om, at evt. emner, der ønskes drøftet på forhånd meddeles til henholdsvis Henrik Dalby Ravn: hrav@aqua.dtu.dkeller Mikael van Deurs: mvd@aqua.dtu.dk.

 3. Drøftelse af fisketegnsmidler.

– Oplæg fra Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Fritidsfiskerforbund og Dansk Amatørfiskerforening.

 1. Drøftelse af Handlingsplanen for Fiskepleje 2023, herunder orientering om de økonomiske rammer og vilkår.

– Udkast til Handlingsplanen for 2023 vedlægges.

Til orientering er tidligere vedlagt Fiskeristyrelsens opgørelse over indtægter fra fisketegn i 2022, 2021, 2020 og 2019.
Udkast til Handlingsplanen for 2023 vil blive udarbejdet i henhold til en forventet indtægt fra lyst- og fritidsfiskertegn
i 2023 på i alt ca. 36 mio. kr. svarende til ca. 1 mio. kr. under de samlede indtægter i 2022 (28,6 mio. kr.
fra lystfiskertegn og 8,4 mio. kr. fra fritidsfiskertegn).

Til brug for drøftelsen indgår:

– Henvendelse fra FGU Fyn vedr. fiskepriser

– Henvendelse fra Jakob Larsen, Holstebro kommune vedr. forslag om bæverundersøgelser.

– Fiskepriser og prisudvikling for Fiskeplejens udsætning af ørred og laks.

– Forslag fra Dansk Lystfiskeri om markedsføring af fisketegnet vedlægges.

 1. Orientering siden sidst:
 2. a) Regulering af ålefiskeriet
 3. b) Status på Strategi for Lystfiskeri
 4. c) Videre proces om regelsæt for fremtidens rekreative fiskeri
 5. d) Skarv
 6. e) Revision af bekendtgørelser
 7. Dato for næste møde i udvalget.
 8. Eventuelt.

Der anmodes om tilbagemelding til lensch@fvm.dk senest den 27. januar 2023, hvis man IKKE har mulighed for at deltage i mødet.

I det omfang der er ønske om supplerende punkter på dagsordenen, bedes disse være Bæredygtigt Fiskeri
ved lensch@fvm.dki hænde gerne senest den 20. januar 2023.

Med venlig hilsen

Lene Jensen Scheel-Bech

Specialkonsulent

3512total visits,9visits today

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *