”Fiskeri i saltvand – lokale regler for 2023”

DANSK FRITIDSFISKERFORBUND ORIENTERER

Hermed et sammendrag om reglerne for fiskeri i saltvand.

Nederst i denne information sidder ”Linket”, så du kan åbne og se vedrørende dit område. Hilsen Bruno

Nye og opdaterede foldere omkring lokale fiskeregler samt danske fredninger og mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand og information om fiskepleje og fiskeriregler for lyst- og fritidsfiskeri.

For at skabe større kendskab til lokale fiskeriregler i de kystnære områder har Fiskeristyrelsen, DTU Aqua og udøvere af fiskeriet i samarbejde lavet informationsfoldere og temasider for fiskeri i udvalgte kystområder.

Nye regler for fiskeri i 2023

Torsk & Laks

Den fortsat dårlige biologisk tilstand for flere fiskebestande i Østersøen får også betydning for det rekreative fiskeri. I 2023 må man derfor fortsat, som i 2022, kun hjemtage én torsk om dagen, og der må kun hjemtages én fedtfinneklippet laks (dvs. laks, der har fået fedtfinnen klippet ved udsætning) pr. dag pr. person. Vær opmærksom på, at øst for Bornholm (underområde 25 og 26) er der et generelt forbud mod rekreativt fiskeri efter torsk hele året. Læs mere…

I den kommercielle lukkeperiode, fra 15. januar til 31. marts 2023, der har til formål at beskytte gydeområderne, er rekreativt fiskeri af torsk også helt forbudt.

Som lyst- eller fritidsfisker skal man genudsætte fisk under mindstemålet. En lille torsk eller laks (over mindstemålet) skal hjemtages, hvis den ikke kan genudsættes i levende tilstand. Og torskefiskeriet, eller laksefiskeriet – afhængigt af hvilken art du har fanget- er slut den dag, da den daglige fangst er sket.

Ål Der er desuden fastlagt et forbud mod rekreativt fiskeri efter ål i saltvand i hele 2023. Læs “Bekendtgørelse om forbud mod fiskeri af ål i saltvand – 2023”

Det er intentionen at udvide informationsniveauet om de lokale regler. Information om fiskeriregler er beskrevet i følgende foldere og temasider og du kan frit downloade materialet.

Regler for mindstemål og fredningstid

Folder om Mindstemål og fredningstid for fisk i ferskvand – januar  2023

Folder om Mindstemål og fredningstid for fisk i saltvand – januar 2023 – skema-form

Regler for fiskeri efter ål i vandløb, søer og kyst

Kort over fredningsbælter i hele Danmark

Sådan måler man længden på fisk og krebsdyr

Information om fiskepleje og fiskeriregler for lyst- og fritidsfiskeri – januar 2023

Information om lokale regler for fiskeri:

Jylland

Regler for fiskeri i Kolding Fjord – januar 2023

Regler for fiskeri i Hjarbæk Fjord – januar 2023

Regler for fiskeri i Ferring Sø, Veserne, Hygum Nor og tilhørende kanaler – januar 2023

Regler for fiskeri ved Als og Sundeved – januar 2023

Regler for fiskeri i Farvandet ved Hals – januar 2023

Regler for fiskeri ved Frederikshavn – januar 2023 – (Boblerev – kmz-fil)

Regler for fiskeri i Kalø Vig & Ebeltoft Vig – januar 2023

Regler for fiskeri i Randers Fjord – august 2022

Regler for fiskeri i Ringkøbing og Stadil fjorde – februar 2023

Regler for fiskeri i Limfjorden nordvestlige område – februar 2023

Regler for fiskeri i Limfjorden ved Ålborg – februar 2023

Regler for fiskeri i Kilen ved Struer – januar 2023

Regler for fiskeri i Nissum Fjord og Felsted Kog – september 2022

Regler for fiskeri i Lønnerup Fjord – juli 2021

Regler for fiskeri i Mariager Fjord – januar 2023

 

Lokalfredning og mindstemål for hummere i Limfjorden – august 2022 (version til print)

Fredningsbælter ved Virksund – juli 2021

Info plakat om mindstemål for fisk fanget ved Hvide Sande Havn – januar 2023

Læsø

Regler for fiskeri ved Læsø – juli 2021 (version til print)

I havet rundt om Læsø er der særlige Natura 2000-områder og i disse områder er der fiskerirestriktioner. Ønsker du at hente positionerne for disse områder og via din GPS orientere dig om, hvor du befinder dig i forhold til restrikstionszonerne, er der her mere information.

Fyn

Regler for fiskeri i Odense Fjord – januar 2023

Sjælland

Regler for fiskeri efter gedde ved Sydsjælland og Møn – juli 2021

Regler for fiskeri i Københavns Havn – marts 2021

Bornholm

Regler for fiskeri omkring Bornholm – januar 2023

Østersø

Regler for fiskeri efter torsk og laks i Østersø- dansk version – januar 2023 – kort og signaturforklaring

Regulations information for catching cod and salmon in the Western Baltic – engelsk version – januar 2023

Regler om brug af akustiske alarmer (pinger) i garnfiskeri – juli 2021

Tun

Information om regler for melding og indrapportering ved fiskeri efter tun – august 2022 (version til print)

Ål

Ål har været en særlig udfordring under årets forhandlinger om næste års fiskerimuligheder. Der er fastlagt nye regler om lukkeperioder i saltvand. Disse indebærer forskellige lukkeperioder for forskellige områder i EU, alt efter hvornår ålen vandrer.  Der er desuden fastlagt et forbud mod rekreativt fiskeri efter ål i saltvand i hele 2023. Læs mere om fiskerimuligheder for ål

Vejledning for ålepas juli 2021 (version til print)

Afstandsregler

Information om lovbestemte afstande til andres fiskeredskaber- august 2022

UV-jagt

Information om særlige regler for UV-jagt – januar 2023

Fiskerikontrollen varetager blandt andet kontrol af garn-, ruse- og stangfiskeri. En samlet oversigt over fiskerikontrollens afdelinger er vist her.

Tilmeld dig vores nyhedsmail HER, hvis du interesserer dig for fisk og ønsker at få mere viden om fiskene i Danmark.

Af Finn Sivebæk og Mette K. Schiønning, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer

 

Link til Fredningsbestemmelser 2023:

https://www.fiskepleje.dk/kyster/fiskeriregulering?utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=

SvarVideresend

1562total visits,3visits today

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *