Godt hummerfiskeri i Limfjorden!

Erik Nielsen tilpasser sit hummerfiskeri godt.
Tekst: Bruno Müller – Foto: Erik Nielsen. Nordvestjysk Fritidsfiskerforening

Hummerfiskeriet

Ingen tvivl om at Limfjorden er en af de bedste steder til at fange denne delikatesse.
For tiden har DTU Aqua undersøgt bestanden af sort hummer i Limfjorden og kommer
nu med anbefalinger til, hvordan fiskeriet kan forvaltes.
Fiskeriet efter sort hummer i Limfjorden, der er det vigtigste hummerfiskeri i Danmark
og med sine årlige landinger på
ca. 24 tons! Man har kun oplysninger om de officielle landinger og antallet af aktive
fartøjer i erhvervsfiskeriet, men mangler viden om bl.a. hummerbestandens
størrelse og sammensætning,

Forbud mod fiskeri af ål i saltvand er nu udstedt.

DANSK FRITIDSFISKERFORBUND ORIENTERER

Bekendtgørelse nr. 439 af 30. april 2024 om
forbud mod fiskeri af ål i saltvand er nu udstedt.

Bekendtgørelsen kan findes på dette link:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/439

Høringsnotat og høringssvar kan findes på høringsportalen:
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/68428