Fredningstid for fisk

Den fortsat dårlige biologisk tilstand for flere fiskebestande i Østersøen får også betydning for det rekreative fiskeri.                                                                                                                                                                                                                                I 2024 må lystfiskere og fritidsfiskere ikke hjemtage torsk, og der må kun hjemtages én fedtfinneklippet laks pr. dag pr. person.
Med vedtagelsen af EU-reglerne om fastsættelse for 2024 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i
Østersøen er det besluttet at indføre forbud mod torskefiskeri i hele 2024. For det erhvervsmæssige fiskeri reduceres kvoten med
31 procent i forhold til 2023 og kan udelukkende bruges til bifangst af torsk i andre fiskerier. Reglerne gælder alle farvande omkring Fyn, det
østlige Sønderjylland, Østjylland og det meste af Sjælland og Bornholm. Reglerne ligger i forlængelse af de begrænsninger, der blev indført
fra 1. januar 2017 som led i indsatsen for at sikre og genoprette torskebestanden i Østersøen.                                                                                                                                                                                                                                                                                    Maks én laks
Også i 2024 er der restriktioner i det rekreative fiskeri efter laks. Der må, som i 2023, højst hjemtages én fedtfinneklippet laks (= laks, der har
fået fedtfinnen klippet ved udsætning) pr. dag pr. person, og når man fisker laks, skal alle fisk, uanset art, landes som hele fisk.Reglerne
gælder også, hvis man tager ud at fiske i området med en turbåd.


Besvar


Videresend

Bekendtgørelse, om forbud mod fiskeri af ål i saltvand

 

En ny bekendtgørelse, om forbud mod fiskeri af ål i saltvand, der trådte i kraft 30. april 2024
betyder, at der i perioden 15. september 2024 til og med 15. marts 2025 er forbudt at udøve fiskeri efter ål.

Forbuddet gælder for erhvervsmæssigt fiskeri efter ål i saltvand og indebærer, at det ikke er tilladt,
at opbevare levende ål i f.eks. hyttefade, opbevaringsruser og lignende.

Hvis ål fanges i lukkeperioden, skal disse straks genudsættes. Det er fra lukkeperiodens start
den 15. september 2024 heller ikke tilladt at lande ål fanget i saltvand
inden denne dato. Alle ål skal således være landet senest 15. september 2024 og være taget op af
hyttefade, opbevaringsruser eller lignende.
Ålefiskere uden landinger kan beholde deres tilladelse
På baggrund af den forlængende og ændrede lukkeperiode for ålefiskeriet, kan ålefiskere med
tilladelse til erhvervsmæssigt fiskeri af ål, beholde deres åletilladelse næste år uden landinger af ål i 2024.
Det betyder, at lukkeperioden for 2024-2025 kan betragtes som særlige forhold i henhold til
§ 31 i BEK nr. 1551 af 11 december 2015, om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og
ferskvand, der kan give mulighed for at ålefiskere kan beholde deres åletilladelse uden ålefiskeri i 2024.
Ålefiskere med erhvervsmæssig tilladelse til ålefiskeri for sæsonen 2024-2025 skal ikke foretage sig noget,
da de automatisk vil få udstedt en ny tilladelse for 2025-2026 senest medio februar måned 2025.