Politik

Fiskeriudvalget

POLITIKKER OG HANDLINGSPLANER  

Sportsfiskerne

Politik:
Vi respekterer at sportsfiskerne har lagt et stort stykke frivilligt arbejde i at genoprette ørredbestandene.
Vi accepterer at sportsfiskerne beskytter deres udsatte yngel for fangst i utide.
Vi accepterer ikke at sportsfiskerne laver selvtægt på vore redskaber.

Handling:
Vi skal prøve at inddrage sportsfiskerne i vores arbejde med at genoprette de marine fiskebestande.
Vi skal gå i dialog med sportsfiskerne hvis de prøver at lave uhensigtsmæssige tiltag imod os.
Vi skal, i den udstrækning det er muligt, søge samarbejde med sportsfiskerne i de udvalg vi er repræsenteret i sammen.

Erhvervsfiskeriet

Politik:
Vi vil respektere erhvervet og dets rettigheder til at fiske iht. de regelsæt, der er gældende.
Vi vil ikke acceptere at de i enkelte havne fører en moppepolitik over for det rekreative fiskeri.
Vi forventer at de respekterer vores ret til at fiske lovligt iht. de regelsæt der er gældende for os.
Vi forventer at de fremover deltager i genopretning af fiskebestandene, både til habitatsforbedringer og til udsætninger. Deltagelsen skal omfatte såvel den økonomiske som den fysiske del.

Handling:
Søge tættere samarbejde med erhvervet omkring habitatsarbejde og udsætninger.
Gå i dialog med erhvervet angående positiv indstilling til forbedringer i fritidsfiskeriet.
Arbejde for at erhvervsfiskerne informeres om fakta for fritidsfiskeriet til modvirkning af de mange udokumenterede historier om ulovligt fritidsfiskeri.

 

Opdræt contra vildfisk

Politik:
Ifølge de undersøgelser der er foretaget på global plan, vil spisefisk i 2050 udgøre ca. 60 % opdrætsfisk. Ud fra dette vil vi accepterer opdrætsfisk i de marine områder.

 Handling:
Arbejde for at få indflydelse på tilladelser og krav til havopdræt.
Være bedre til at oplyse vore medlemmer om denne form for opdræt, så vi kan komme myterne om en omfattende forurening til livs.
Vi vil arbejde for at få høringsret for alle ansøgninger om havopdræt.

 

Skarven

Politik:
Skarven skal ned på et niveau som i 1990, svarende til ca. 10.000 par, der igen som viser sig at svare til ca. 50.000 enkeltfugle.

Handling:
Vi vil søge samarbejde med alle fiskeriorganisationer, der er enig i ovennævnte politik om begrænsning.
Vi skal tilbyde at hjælpe med at bekæmpe skarve på reden.
Vi skal blive bedre til at argumentere og dermed få større indflydelse.
Vi skal gøre en større indsats for at sætte dagsordenen i skarvudvalget.


Klapninger

Politik:
Vi skal have ændret Skov- og Naturstyrelsens politik som går ud på at klappe i områder med megen strøm (fortyndelsesprincippet), til en politik hvor der skal klappes i eksisterende råstofindvindingsområder og at området efterfølgende isoleres.

 

Handling:
Arbejde for at materialet kan anvendes i byggeindustrien.
Arbejde for at hvis klapning sker i vandet, så skal faunaen beskyttes bedre under arbejdets udførelse.
Arbejde for at der bliver en bedre dialog mellem biologer og Skov- og Naturstyrelsen, herunder vil vi presse biologerne til at tage denne del af problematikken alvorlig.
Være mere obs. på indsigelserne og sikre at vi får materialet.

 

Fiskeriministeriet/Departement

Politik:
Få større indflydelse på de enkelte politikere, så de er bevidst om fritidsfiskeriet og vores arbejde.
Vi vil bevare fiskenes levesteder og dermed øge fiskebestanden.

Handling:
Vi vil foretage et bedre lobby-arbejde, herunder lære flere personer at kende i ministeriet/departement.
Arbejde på at ministeriet/departementet indser at de positivt kan anvende fritidsfiskerne.
Arbejde for en bedre mediedækning, dels når vi har samarbejdet Ministeriet / departementet og dels når vi har bidraget til undersøgelsesresultater og konklusioner.

 

Fiskeridirektoratet

Politik:
Sikre at der altid er et positivt netværk til de personer der til daglig arbejder med det rekreative fiskeri.
Hele tiden være opmærksom på hvad der ”rører sig på gangene”. Er der fx kommet nye personer op i nærheden af vore samarbejdspartnere, skal der nye påvirkninger til.

Handling:
Vi skal arbejde for at holde en god positiv kontakt til direktoratet, herunder være behjælpelig med nødvendige oplysninger.
”Gøde Jorden” før der stilles skriftlige forslag af betydning for fritidsfiskerne.

5843total visits,4visits today