”Fanget” på Facebook”

”Fanget” på Facebook”

Klemens Jakobsen
Horsens Fjord har ikke skrubbeyngel og pighvaryngel! Så se at få noget i den Fjord.
Arne Rusbjerg,
Formand i Dansk Fritidsfiskerforbund
                                                                                                                                                                                                                                    Det pudsige er, at vi faktisk sidste år lavede 11.000 stykker Skrubbeyngel til Horsens, og i år har vi 13-15.000

”Nøglefiskermødet udsat”

DANSK FRITIDSFISKERFORBUND ORIENTERER
Nøglefiskermøde 2021 udsættes
Årets  Nøglefiskermøde udsættes til d.16. oktober 2021, på Fjeldsted Skovkro
Kære Nøglefiskere
Vi bliver desværre nød til at udsætte årets nøglefiskermøde til d. 16. oktober 2021. Der var kamp om pladserne på vores sædvanlige mødested Fjeldsted skovkro og i stedet for at flytte mødested har vi flyttet datoen.                                                           Vi håber at se mange af jer på trods af dette. Aqua
Håber det går godt med fiskeriet rundt omkring – Venlig hilsen Maria, DTU AQUA

Limfjorden uden spøgelsesgarn

DANSK FRITIDSFISKERFORBUND ORIENTERER

Limfjorden uden spøgelsesgarn

Dansk Fritidsfiskerforbund søger deltagere til projekt spøgelsesnet i Limfjorden.

Fisker du i Nissum Bredning, eller omkring Venø, så er det lige dig der kan hjælpe os.

I samarbejde med DTU, Danmarks fiskeriforening, Danskk Amatørfiskerforening og Dansk Fritidsfiskerforbund, skyder vi nu lokaliseringen af spøgelsesredskaber i Nissum bredning og Omkring Venø Sund og Bugt i gang.

Vi har brug for flere til at hjælpe med at lokalisere hvor spøgelsesredskaberne står, så vi kan få flest mulig bjerget nu.

Vi stiller dræg, bøjer og snor til rådighed. Du ligger båd til, og markere positioner hvor du har fundet redskaber der står umarkeret, og melder herefter ind til mig, eller direkte til DTU eller DFPO, på de kontaktoplysninger der fremgår af protokollen der udleveres til deltagerer i projektet.

Projektet styres af DTU, og finansieres af Miljøstyrelsen.

Hvad får du ud af det?

En fjord uden redskaber der fisker uden ejermand.

Der er brændstof tilskud pr. dag du yder en indsats på op til 100 kr.

INTERESSERET, SÅ KONTAKT UNDERTEGNEDE.

Arne Rusbjerg    Tlf.: 2535 6298 – Mail: teamstr@gmail.com

Alleshave Bådelaug arrangerer ”Åbent Hav”

ALLESHAVE BÅDELAUG

AFHOLDER MARITIM DAG

”ÅBENT HAV”

VED SLÆBESTEDET BELIGGENDE PÅ

MYRETYKKEVEJ, ESKEBJERG

(VED ALLESHAVE LEDDET)

LØRDAG DEN 31.07.2021

FRA KL. 09.00 – 15.00.

Kom og ”Klap en fisk” og prøv kræfter med fiskeriet!

Dagens hovedpunkter er følgende:

Mellem kl. 09.00 – 09.30
Hvis vejret tillader det, vil der komme både ind med ny fangede fisk. Er der noget i garnet? Fiskene renses og gøres klar til stegepanden.

Fra kl. 10.00 – 15.00
Hvad gemmer der sig under vandoverfladen. Mulighed for at prøve lykken som ”storfanger” med krabbestag og dafnie-net.

Kl. 10.00 – 15.00
Mulighed for en sejltur i bugten, hvis vejret tillader det. Børn skal være i følge med en voksen. Redningsveste til både børn og voksne  vil være til rådighed.

Kl. 10.30
Tips og tricks om fiskeri. Få en snak med nogen af medlemmerne om, hvordan man sættes garn og ruser, og hvordan redskaberne skal være mærket. Hvor mange garn/ruser må en fritidsfisker fiske med ad gangen. Hvornår skal man have fisketegn og hvem er fritaget.

Kl. 11.30
Så er det tid til at smage på ”lidt af de forskellige gode ting fra havet”.  Der vil forhåbentlig være smagsprøver af noget friskfanget, men eller vil vi medbringe lidt hjemmefra, som vi evt. kan tilberede på grillen.

Der vil være mulighed for at købe en lille forfriskning samt lidt til ganen under arrangementet.

Øl, sodavand og kaffe                                          10,00 kr.
Kage og juice                                                                 5,00 kr.

Tak for i dag.

I tilfælde af for meget vind vil der ske ændringer i programmet.

OBS! Børn skal være i følge med en voksen

”Så starter oprensningen af efterladte redskaber”

”Så starter oprensningen af efterladte redskaber”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DANSK FRITIDSFISKERFORBUND
deltager i oprydning og oprensning i Limfjorden

Nu starter det!
Redigeret v. Bruno Müller

Vi tager affaldet med i land! Der vil ske masser af aktiviteter i Limfjorden, hvor fiskerne fortsætter endnu mere med til at oprense fjorden af redskaber som er efterladt.                                               Det er vigtigt for os i forbundet, at vi kan være med til at fjerne mange brugte  redskaber som muligt,- og af al slags! Eftersøgningen vil pågå i uge 30-32, hvor bl.a. Fartøjet Limfjorden, der er eget af Foreningen Muslingeerhvervet er klar, og ligeledes andre mindre fartøjer. Erhvervs-, og fritidsfiskerne der bl.a. fisker i Limfjorden skal skrive sig” bag øret”, er det vigtigt, at man er opmærksom på, -at deres fiskeredskaber mærkes tydeligt. Med til at oprense Limfjorden er både fiskerne fra Danmarks Fiskeriforening, samt Dansk Fritidsfiskerforbund og Dansk Amatørfiskerforening.                          Husk nu at markere dine redskaber!

Samarbejde om Skarven

Samarbejde om Skarven

Miljøstyrelsen og Skarvarbejdsgruppen
  -reviderer tidligere skarvforvaltningsplan
-redigering : Bruno Müller
I Skarvarbejdsgruppen har forbundet vores repræsentant

I 2020 arbejdede Miljøstyrelsen og Miljøstyrelsens skarvarbejdsgruppe med en ny revision af planen fra 2016. I relation til arbejdet med denne revision og udarbejdelsen af den nye skarvforvaltningsplan opstod der et behov for at få sammenstillet viden om bl.a. Skarvens biologi og bestandsudvikling samt erfaringer med forvaltning af dens ynglekolonier i Danmark

 

Indledning I forbindelse med fremgangen i bestanden af skarv i Danmark i 1980erne spredte arten sig til flere og flere egne af landet samtidig med, at omfanget af konflikter steg. I 1992 udarbejdede Miljøministeriet derfor en plan for, hvordan konflikter forårsaget af skarv skulle håndteres. Skarvforvaltningsplanen og supplerende retningslinjer fra 1995 fastsatte betingelser for dispensation til regulering af skarv i særlige tilfælde. Senere, i 2002, blev der udarbejdet en helt ny skarvforvaltningsplan. Denne gennemgik en revision i 2009 og igen i 2015, idet en ny plan kom til at gælde fra 2016 (Sørensen & Bregnballe 2016). Den hidtidige forvaltning har taget udgangspunkt i en lokal forvaltning i de områder, hvor der er opstået konflikter. Det er hovedsageligt regulering af individer uden for yngletiden, samt forvaltning af ynglekolonier i form af regulering af voksne fugle, oliering af æg samt fjernelse af æg og reder, der har været anvendt som reguleringsværktøjer. I 2020 arbejdede Miljøstyrelsen og Miljøstyrelsens skarvarbejdsgruppe med en ny revision af planen fra 2016. I relation til arbejdet med denne revision og udarbejdelsen af den nye skarvforvaltningsplan opstod der et behov for at få sammenstillet viden om bl.a. følgende emner: a) Skarvens biologi og optræden i Danmark. b) Udviklingen i kolonierne samt i antallet af ynglende skarver i de enkelte regioner, på landsplan og i nabolandene. c) Omfanget af den hidtidige indsats rettet mod at forvalte skarvernes ynglekolonier. d) De hidtidige erfaringer med effekterne af forvaltende tiltag i kolonierne og i de områder, hvor skarverne søger føde. e) Skarvens rolle i økosystemet og dens mulige påvirkning af andre ynglefugle. Miljøstyrelsen har derfor bedt DCE redegøre for disse forhold, der er nærmere beskrevet i dette notat.

Læs det omfattende materiale på linket:

 

https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2021/N2021_41.pdf
Kilde: Fagligt notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi