Ved køb af Fritidsfiskertegn

Dansk Fritidsfiskerforbund

Ved køb af Fritidsfiskertegn
Vælg ”Overfør penge” og hvilken konto der skal overføres fra.
Som beløbsmodtager angiver du 3001 som reg.nr., og kontonummer 070 6000 hvis det er lystfiskertegn, eller kontonummer 4714148 hvis det er et fritidsfiskertegn.

I ”Tekst til beløbsmodtager” skriver du dit cpr-nummer, hvis det er køb af et nyt fisketegn, eller det fiskerinummer som du skal forny.
Hvis du betaler 15,- kr. ekstra (i alt 200,- eller 315,- kr.) modtager du ca. 14 efter betalingen et plastikkort-fisketegn med dit fiskerinummer og navn/adresse.

Der går ca. en uge før netbankbetalingen bliver registreret i fisketegnssystemet. Så udskriv en kvittering for betalingen, og medbring den som fisketegn under fiskeriet

Dødsfald

DANSK FRITIDSFISKERFORBUND 

Dødsfald

Formanden for Danmarks Sportsfiskerforbund – Verner W. Hansen

Til Danmarks Sportsfiskerforbunds samarbejdspartnere

Det er med stor sorg, at Danmarks Sportsfiskerforbund har modtaget underretning om, at Forbundsformand Verner W. Hansen er afgået ved døden fredag den 7. februar 2020.
Verner har været formand for Danmarks Sportsfiskerforbund siden 2004.

Han har været en dedikeret formand og har altid arbejdet for forbundets bedste. Både i og uden for lystfiskerkredse har Verner være vellidt og respekteret. Han vil blive savnet.

Vores tanker går til familien.

Æret være Verners minde.

Når forbundet kender tid og sted for begravelsen, vil dette blive kommunikeret.

Hans Eigil Nielsen, Næstformand
Lars Rasmussen, Direktør

” Fiskeplejen & Fisketegnet hænger sammen”

” Fiskeplejen & Fisketegnet hænger sammen”

Dansk Fritidsfiskerforbund

Fra § – 7 udvalget

Den økonomiske ramme for fiskeplejen.
FISKETEGNET!

De samlede fisketegnsindtægter beløb sig i 2018 til 38,4 mio. kr. (8,5 mio. kr. fra fritidsfiskertegn og 29,9 mio. kr. fra lystfiskertegn), i Finansloven fremgår 41 mio. kr.
Indtægterne til og med oktober i år beløber sig til i alt 36 mio. kr. Sammenlignet med indtægterne til og med oktober 2018: 36 mio. kr., dvs. samme niveau.

 

Indløsning af fritidsfiskertegn ligger ca. 300.000 under sidste år, mens lystfiskertegn ca. 300.000 over sidste års indtægter. Der har siden 2011 været et generelt fald i indtægterne for både fritidsfiskertegn og lystfiskertegn.