Disse områder er vigtige for at fremme bestanden

Disse områder er vigtige for at fremme bestanden

Dansk Fritidsfiskerforbund

Se her!

DTU Aqua har lavet ny kortlægning viser, hvilke områder der bør tages særligt hensyn til for at fremme fiskebestandene.

Man har kortlagt levestederne i de indre danske farvande for nogle af de arter, som er vigtige i det kommercielle fiskeri. Det drejer sig om torsk, rødspætte, tunge, pighvar, skrubbe, sild og brisling. Resultaterne af kortlægningen er opsummeret i to kort, som udpeger særlige hot-spots, som er vigtige levesteder for flere fiskearter. Disse områder er kendetegnet ved at opfylde de forskellige fiskearters krav til omgivelserne, f.eks. med hensyn til vanddybde, temperatur, ilt og bundforhold.

Kortene viser, at de mest optimale levesteder i de indre danske farvande for voksne torsk, rødspætte, tunge, pighvar, skrubbe, sild og brisling er.

Se det hele på følgende link:
https://www.aqua.dtu.dk/nyheder/2019/10/vigtigste-levesteder-for-fisk?id=d1ccf6f0-909e-4365-a22a-828ebab889bf&utm_sou

DANSK FRITIDSFISKERFORBUND Forbundets lokalforeninger! SE HER! Høring om ruseforbud

Høring om ruseforbud

Formand Arne Rusbjerg:

Hermed link til høring om bekendtgørelse for lukkeperioden for ål i 2019-20, 1. December til 29. Februar.

Jeg mener ikke at man tilgodeser os fritidsfiskere i lukkeperioden.

Derimod trækker man endnu et rusforbud ned over hovedet på os, uden hensyn til at der findes andre former for ruser.

Jeg skal derfor opfordrer de enkelte lokalforeninger til at gøre indsigelse mod bekendtgørelsen, hvis de har rusefiskeri efter f.eks torsk i den nye lukkeperiode.

Forbundet vil også lave indsigelse mod bekendtgørelsen, men det vil også virke stærkt hvis lokalafdelingerne gør det også.

Her er linket til høringen: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63329