Ophjælpning af pighvarbestanden

Ophjælpning af pighvarbestanden

http://www.fiskepleje.dk/nyheder/2018/01/ophjaelpning-af-pighvarbestand-fyn?id=d5d50419-3d11-464e-b09a-6bdabc88f03b&utm_source=newslette

Ophjælpning af pighvarbestanden omkring Fyn

I 2018 udsætter Fiskeplejen små pighvarrer omkring Fyn for at styrke bestanden

I midten af januar satte en lang række foreninger og institutioner sig sammen for at koordinere og opstarte et projekt, der skal ophjælpe pighvarbestanden omkring Fyn. Planen er kort fortalt at skabe en stærkere bestand af den på mange måde eftertragtede og fascinerende pighvar. Det skal foregå ved at udsætte små pighvarrer.

Med i arbejdet er Danmarks Amatørfiskerforening, Danmarks Fritidsfiskerforbund, Danmarks Fiskeriforening, Venø Fish Farm, FishLab, Fiskeristyrelsen, Øhavscenter Faaborg og DTU Aqua.

Pighvar fra lokalområdet

Der har været udsat pighvar med relativ stor succes i Danmark i mange år. Det nye er, at der de senere år har været øget fokus på vigtigheden af at benytte afkom fra lokale fisk til udsætning i samme lokalområde.

“De fisk, vi skal i gang med at opdrætte til udsætning, bliver udsat i samme område omkring Fyn, som deres forældre kommer fra. Vi ved fra andre fiskearter, eksempelvis laksefisk, at det giver fiskene en meget større chance for at klare sig godt og selv bidrage til fremtidige generationer, når fiskene fra starten så at sige er kodet til det område, de bliver udsat i. Sådan vil det med stor sandsynlighed også være med pighvarrene i dette tilfælde,” siger Mads Christoffersen, som er fiskeplejekonsulent på DTU Aqua og koordinator for projektet.

Billedet viser pighvarrer klar til udsætning (6-8 cm store). Pighvarrer kan skifte farve efter den bund, de ligger på. Øverst ses en pighvar, der har kamufleret sig på en sandbund. Fotos: Mads Christoffersen og Lars Axel Andersen (øverst).

Udsættes i efteråret 2018

Helt konkret vil fiskene blive indfanget i vandet omkring Fyn i forårsmånederne 2018. Derefter vil de blive strøget, og den befrugtede rogn klækker derefter i kontrollerede omgivelser. Når først fiskelarverne er kommet til verden, vokser de hurtigt, og fiskene vil allerede være klar til udsætning i det tidlige efterår i år. Det er endnu ikke afgjort præcist, hvor udsætningerne kommer til at foregå.

Erfaringen viser, at hvis de rette betingelser er til steder, så vil fiskene efter udsætning hurtigt vokse til en fornuftig størrelse. Når fiskene selv bliver kønsmodne, vil de så igen sørge for at bidrage til en naturlig ophjælpning af pighvarbestanden omkring Fyn.

Stort lokalt engagement

”Det kræver en større lokal indsats, at få alle enderne til at nå sammen, både fra fiskere, men også fra lokale koordinatorer. Der er meget praktik og logistik, der skal gå op i en højere enhed, hvis et sådan projekt skal lykkes. At arbejde med levende fisk er ikke let, og slet ikke når vi samtidig ønsker, at de skal levere noget afkom til os. Men der er en kæmpe opbakning til projektet fra alle sider, og jeg er sikker på, at det bliver en succes, og at vi står og kan sætte fisk ud engang i efteråret,” siger Mads Christoffersen.

Projektet er finansieret af Fiskeplejen.

Af Mads Christoffersen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer

 

Nye regler for bundmaling! – forbud ophæves!

Nye regler for bundmaling!
– forbud ophæves!

Bundmaling 2018

                                                                                                                                                                                         

 

Henvendelse fra Hals Fritidsfiskerforening til ministeriet

Henvendelse fra Hals
Fritidsfiskerforening til ministeriet

 Hej.

Har I  noget om fritidsfiskere og Ålefangst. Som jeg læser det er det kun erhverv der skal have 3 mdr stop. Vi har i forvejen forbud mod at fiske med ruser i maj-juni-og juli. Får vi så 3 mdr. mere, er der ikke meget at fiske.
Håber du kan uddybe det lidt.

Venlig hilsen
Preben Guldbæk
Toften 1b
9370 Hals.

 Kære Preben

 Tak for din henvendelse omkring fritidsfiskeri og fiskeri efter ål. Fiskeripolitisk Kontor har modtaget din henvendelse fra Ron Amir. 

 Det er korrekt forstået, at de nye regler som netop er trådt i kraft pr. 1. januar 2018 for ålefiskeriet, udelukkende begrænser erhvervsmæssigt fiskeri, i en sammenhængende periode på 3 mdr. Disse måneder omfatter perioden 1. november 2018 – 31. januar 2019.

Der er for nuværende ikke truffet beslutning om, at det rekreative fiskeri efter ål skal begrænses. Det vil sige, at fritidsfiskere kun er begrænset af de nuværende lukkeperioder for ålefiskeri: 10. maj – 31. juli for rusefiskeri efter ål, samt perioden 1. maj – 31. september for krogfiskeri efter ål.

______________________________________________________

PERNILLE DESIRÉ BIRKENBORG JENSEN  / PERDJE@UM.DKFULDMÆGTIG / FISKERIPOLITISK KONTOR (FPK)

DIREKTE 2259 6349 / MOBIL 2259 6349

UDENRIGSMINISTERIET
ASIATISK PLADS 2 / DK-1448 KØBENHAVN K
TLF. +45 3392 0000

NYT telefonnummer i Fiskeristyrelsen

NYT telefonnummer i Fiskeristyrelsen

Sidste år blev fiskeriområdet flyttet fra Miljø- og Fødevareministeriet til Udenrigsministeriet, og den nye Fiskeristyrelse blev oprettet.
Nu har Fiskeristyrelsen så fået nye kontaktoplysninger, så henvendelser til styrelsen kan fremover ske på mail@fiskeristyrelsen.dk  og  telefon 7218 5600
Fiskeristyrelsen oplyser desuden, at arbejdet er i fuld gang med at etablere en ny hjemmeside, der vil kunne findes på www.fiskeristyrelsen.dk.
Indtil den nye hjemmeside er i luften, vil alle informationer fortsat blive lagt på Landbrugsstyrelsens hjemmeside www.lbst.dk