” Brug af skrubberist som stoprist er forbudt”

STOPRISTE

Der har været spørgsmål om stopriste ang. indretning og lovlighed!
Til det, er der kommet en del kommentarer fra medlemmerne om hvad der er ”op og ned”.
Da det tydeligt gav en usikkerhed og at der var en risiko for bringe medlemmerne ud i ulovligt fiskeri, har forbundet henvendt sig til Fiskeristyrelsen, – der udtaler:

Den 12. 1.2021 Svar til Bruno Müller     Fiskeristyrelsens foreløbige svar må blive sådan:

Der er ganske rigtigt tidligere blevet givet dispensation til en anden udformning, end hvad bekendtgørelserne foreskriver vedrørende stopriste.
Det har desværre aldrig været juridisk vurderet, om det overhovedet er muligt at give en sådanne dispensation. Spørgsmålet vil derfor blive sendt til juridisk vurdering, hvorefter du og dine medlemmer vil få et konkret svar med hjemmel i lovgivningen.

Indtil et sådanne svar foreligger, vil enhver anvendelse af en skrubberist som stoprist, være at betragte som en overtrædelse af lovgivningen.