4.334 nye fritidsfiskere i Danmark

Markant periode for salg af Fritidsfiskertegn!

Lige nu en stigning på 4.334 nye fritidsfiskere i Danmark                    
Overraskende medlemstilgang i Dansk Fritidsfiskerforbund med sine godt 2000 medlemmer og Gruppen Dansk Fritidsfiskeri der registrerer knap 6000 medlemmer!
Den mest uventede tilgang af flere fritidsfiskere i Danmark, kommer fra Fiskeristyrelsen der oplyser, at der på landsbasis har været en stigning på ikke mindre end 4.334 nye som har tegnet Fritidsfiskertegn, hvor man må kalde det usædvanligt.                                                                                                                                                                           Fritidsfiskertegnet i en markant periode af salg
Fiskeristyrelsen fortæller ligeledes at man i 2019 havde 28.352 aktive Fritidsfiskertegn i omløb.
Dette tal blev væsentligt forøget i 2020 til 32.686, hvilket vil sige en forøgelse på ganske kort tid med 4.334 ny!

Det er svært at forklare hvad denne positive tilgang skyldes, men umiddelbart tør redaktionen godt  vædde 10 ”Solstegte  rødspætter” på,- at det må være Corona-perioden der påvirker denne positive medlemstilgang !

I Dansk Fritidsfiskerforbund har det med vores Medlemskampange givet os et solidt og ajourført kendskab tilmedlemmer og ikke-medlemmer Vi har f.eks. på en konstruktiv og god facon fået viden om organiserede og ikke organiserede fritidsfiskere. Det gik på et kendskab til,- og vurdering af nuværende af det fremtidige fritidsfiskeri, og deres ønsker og holdninger til fremtidige indsatser                                                                                                                                  Medlemskampangen!  Især hos Gruppen Dansk Fritidsfiskeri har det givet hele vores organisationen en værdifuld viden, og de har dermed udgjort en vigtig referenceramme og målepunkt i forhold til at udvikle og eventuelt justere eller omstille initiativer.
Derfor!  Hvis vi alle stod som en stærk organisation,- kunne vi sammen nå målsætningen med endnu bedre vilkår for fritidsfiskeriet i Danmark:
Prøv at overvej en indmeldelse!                                                                                                                                                                                                                           

Marint virkemiddel

Marint virkemiddel
Mange kystnære havområder er belastet af udledning af næringsstoffer fra landbrug og andre menneskelige aktiviteter. Næringsstofferne fører til voldsom algevækst (eutrofiering) og forringet miljøstilstand.                                                                            Der er en stigende erkendelse af, at mange forskellige målrettede tiltag er nødvendige for at forbedre de marine økosystemers tilstand. Opdræt af muslinger kan være et af midlerne til at afbøde konsekvenserne af udledningen af næringsstoffer, fordi muslinger filtrerer vandet for alger. Muslingeopdrætsteknikker, der fjerner flest mulige alger fra vandet, kan forbedre vandkvaliteten i kystområder, samtidig med at man får protein af høj kvalitet, når muslingerne høstes.

Vejledning om udsætning af fisk i saltvand

Vejledning om udsætning af fisk i saltvand

Hvis man ønsker at udsætte fisk i havet, er der en række ting, der skal opfyldes, inden udsætningen kan påbegyndes. Fiskeristyrelsen, som administrerer fiskeriloven, skal give tilladelse til udsætningen, ligesom Fødevarestyrelsen, som administrerer de veterinære regler, skal give sin accept. Som udgangspunkt siger Fiskerilovens § 63, at der altid skal søges om tilladelse til udsætning af fisk i Danmark, medmindre udsætningen følger en plan, som er udarbejdet eller godkendt af Fiskeristyrelsen, eller der er afsagt kendelse om det af en landvæsensret. For at Fiskeristyrelsen kan behandle en ansøgning om udsætning af fisk bedst muligt, skal der som minimum foreligge oplysninger om, hvilken fiskeart der ønskes udsat, hvor, hvornår, og hvor mange fisk man ønsker at udsætte.

Nu vil regeringen beskytte havbunden

 Nu vil regeringen beskytte havbunden

I 19 områder i havet omkring Danmark bliver nu beskyttet, så vi går fra ca. 19 procent beskyttelse på havet til med de nye områder at beskytte ca. 30 procent. I 12 af områderne vil der for første gang være streng beskyttelse af livet i havet. Samtidig udpeges 6 nye fuglebeskyttelsesområder på mere end en million hektar

Søfjerens vejren på havbunden. Marsvinets mulighed for uforstyrret at boltre sig. Havlittens fugleflugt over danske farvande. Alt sammen liv, der kræver ro og plads. Nu tager regeringen et vigtigt skridt for netop at skabe bedre vilkår for den vilde natur på og i havet.

” Fritidsfiskerne kan sejle med EL-Motorer”

Kan fritidsfiskerne sejle på EL?

Redigeret ved Bruno Müller
Hvis fritidsfisker-folket vil være med til grøn omstilling med motordriften af deres fartøjer, har elektrificering nået så langt at den ligger lige til højrebenet, Man skulle jo mene at når forskerne efter  års erfaringer med el-færger og øvrige større fartøjer i handelsflåden, så skulle det være en smal sag at udvikle til joller og mindre fartøjer.
Helt enkelt, er nok ikke at tilfredsstille det ”Kræsne” fritidsfiskerfolk, i det at man er bekymret om man kan få en motor, der er kraftig nok til at opfylde ens behov,- der jo er meget individuelt!

Vi kan en skønne dag blive nødt til at være med i kampen mod CO2- udledningen! Her kan man rette blikket mod bilindustrien, hvor langt de er kommet og man bygger El-færger og store handelsskibe der nu er årsag til langt mindre CO2-udledninger end et tilsvarende moderne handelsfartøj der mere præcist sparer over 2.500 ton CO2 om året.

Men realiteten er, at har du en jolle til fiskeri , kan du med fordel montere en el påhængsmotor, som trækker båden frem gennem vandet.
Er du til fiskeri fra båden, er en el-motor det oplagte valg, da den er lydløs og derfor gør det muligt, at nærme sig fiskene uden at skræmme dem væk med motorstøj.
En elektrisk påhængsmotor ligger samtidig på et prisniveau, hvor de fleste kan være med,- som den der f.eks. er vist på billedet koster 9.980,- kr.
Når du vælger en motor skal du overveje dit behov, da valget afhænger af båden den skal trække – herunder vægten og antallet af personer ombord. Er du i tvivl om hvilken el-påhængsmotor du skal vælge, så kan blive vejledt hos forhandlerne.
Batteri  Et passende batteri skal anvendes sammen med elmotoren. En passende størrelse er omkring 90 AH. Det er en rigtig god ide at montere batteriet i en batteriboks, da det derved bliver lettere at håndtere og samtidigt beskyttet mod kortslutning og vind og vejr. Batteriboksen har yderligere den fordel at der er påspændingsterminaler til batteriet – så er det let at tilslutte motoren til batteriet uden brug af værktøj

Hvilken størrelse motor og batteri?
Når man skal vælge størrelse på sin elmotor bør man overveje, hvilke betingelser man skal sejle under – skal du for eksempel bare sejle i en mindre let gummibåd i en havn kræves der mindre af motoren end hvis du skal sejle i en tungere båd i bølger og modvind.
En motorstørrelse på omkring 55lbs er en god størrelse til joller omkring 12″-14″, hvorimod enkeltmands gummibåde kan nøjes med mindre.
De aktuelle vejrforhold er også altafgørende, når man taler om motorkraft, drifttid og batteristørrelse.
Hvis man skal angive en tommelfingerregel, så er et 100AH batteri passende og med en lav hastighed under rolige vindforhold har vi oplevet 6-8 timers drifttid.
Anvender du elmotoren til heldags fiske-ture på større søer, hvor den er i drift hele tiden vil det være fornuftigt med et ekstra batteri.

Opladning
Det er vigtigt at holde sit batteri godt opladet – En oplader skal kunne afgive kraft nok til at oplade det aktuelle batteri også hvis det på et tidspunkt har været afladet helt i bund – derfor er en lader på 8-10 Ampere til et 90-100 AH batteri at foretrække.
Se for eksempel vores artikel (37-765), der er et godt eksempel på en oplader der er med intelligent styring.
Er batteriet for eksempel kraftig afladet skal du vælge FAST 8A, som også anbefales hvis batteriet er 40-160AH.
Opladeren har også en funktion hvis temperaturen er under 5 gr. celsius. Opladeren udmærker sig tillige med at være testet til en vandtæthed på IP65 som betyder den kan tåle vandsprøjt, hvilket er fint til brug i det maritime miljø.

 

STIGNING PÅ 4.334 NYE FRITIDSFISKERE I DANMARK

STIGNING PÅ 4.334 NYE FRITIDSFISKERE I DANMARK
En markant periode for salg af Fritidsfiskertegn
Fiskeristyrelsen fortæller at man i 2019 havde 28.352 aktive Fritidsfiskertegn i omløb.                                                                                                    Dette tal blev væsentligt forøget i 2020 til 32.686, hvilket vil sige en forøgelse på ganske kort tid med 4.334 ny!

For stor motorkraft på Limfjorden? 

For stor motorkraft på Limfjorden? 

 Kontrol af motorkraften på fiskefartøjer i Limfjorden
-redigeret af Bruno Müller                                                                                                     Nu igangsætter fiskeriminister Rasmus Prehn (S) en ekstraordinær kontrolindsats af motorkraften for man kan ikke holde til hvis der foregår snyd.
I forhold til de små redskaber har de store, tunge fiskeredskaber en større effekt på havbunden, hvor de hvirvler jord, sten og planter op og i værste fald ødelægger levesteder for plante- og dyreliv. Mistanken om ulovligheder er især bragt frem af lokalfisker og foreninger,- og det vil i en periode på seks måneder blive undersøgt ved kotrolindsatser.

Kan fisk få Corona-Virus?

Kan fisk få Corona-Virus?
Der er godt nyt fra det norske Havforskningsinstitut, som i et nyhedsbrev skriver, at det nærmest er umuligt for fisk at få Corona-virus og det er der mindst to gode grunde til.

COVID-19 er navnet på den sygdom man kan få, hvis man bliver smittet med ny Corona-virus, med det officielle navn SARS-CoV-2. Dette virus er et kræsent ét af slagsen, når det drejer sig om at inficere visse arter. Men nogle gange kan virussen smitte fra dyr til mennesker og i sjældne tilfælde kan dette SARS-CoV-2 virus også både mutere og inficere andre mennesker.