Høring af §7-udvalget, fiskerimuligheder 2019

Emne: Høring af §7-udvalget, fiskerimuligheder 2019 Frist 29. november kl. 12.00

Til § 7-udvalget
Forslag til Rådets forordning om fastsættelse af fiskerimuligheder for 2019 for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fartøjer i visse andre farvande KOM (2018) 732, indeholder i lighed med sidste år forslag om restriktioner for fiskeri efter havbars, herunder rekreativt fiskeri efter denne bestand i flere havområder blandt andet i Nordsøen syd for Hanstholm (område IVb).

For det rekreative fiskeri foreslås der således et fangstbegrænsning på én havbars pr. dag fra 1. april til 31. oktober 2019 og kun ”catch and release” uden for dette tidsrum i 2019.

Fristen for bemærkninger er torsdag den 29. november kl. 12:00 til Kim Rægaard: KIMRAG@UM.DK

Vedhæftet finder I høringsnotatet vedr. hele forslaget til fiskerimuligheder.

Se høringsnotatet her:§ 5 og 7-notat om fiskerimuligheder 2019

Afsnittet om havbars findes på side 9 i høringsnotatet.

Mvh.

Pernille Desiré Birkenborg Jensen / PERDJE@UM.DK

FULDMÆGTIG / FISKERIPOLITISK KONTOR
DIREKTE +45 22 59 63 49

UDENRIGSMINISTERIET
ASIATISK PLADS 2 / DK-1448 KØBENHAVN K
TLF. +45 33 92 00 00