”Mange andre siger det modsatte!”

”Mange andre siger det modsatte!”

af Svend Boye

Bundgarnsfiskere har genudsat tonsvis af stenbidere!!!!
Selv om de har begrænset deres fiskeri markant, har bundgarnsfiskere på Djursland måttet genudsætte meget store mængder stenbidere.
For godt tre uger siden havde bundgarnfisker Ted Thommesen fra Fjellerup på Djursland TV2 Østjylland med på fiskeri i Kattegat.

Han havde inviteret tv-stationens journalist med ud, fordi han var frustreret over, at man har indført en meget lille kvote på fiskeri
efter stenbidere. For selv om en række medier har fremstillet det som om, at der nærmest ikke er nogen stenbidere tilbage i de
danske farvande, har han og broren Ted Thommesen fanget meget store mængder stenbidere i deres bundgarn i denne sæson.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Han ville derfor give offentligheden syn for sag, og TV2 Østjylland kunne efter turen berette, at han alene på denne tur måtte                      genudsætte mere end 250 kilo stenbidere.

TV2 Østjylland fulgte onsdag i denne uge op på historien, og tv-stationen kan nu berette,    at de to bundgarnsfiskere i løbet af de seneste tre uger har genudsat næsten fire ton stenbidere – i en periode, hvor de blot har måttet tage 40 kilo med i land om ugen, og mængden er tilmed fanget i halvt så mange bundgarn, som de to fiskere normalt fisker med.                                                                                                                                                                                                                                                        På baggrund af dette har tv-stationen forholdt fiskeriminister Jacob Jensen (V), at stenbiderne ser ud til at have det markant bedre end deres rygte                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ministeren medgiver i den forbindelse, at der er forskel på, hvad biologerne har anbefalet ham, og hvad fiskerne oplever i Kattegat.                                                                                                                                                                 Han siger også, at man vil evaluere på dataene, når sæsonen er slut.   – Og så kommer vi til en konklusion derefter, siger Jacob Jensen til TV2 Østjylland.

 

Rønnerposten – Blad 2.2024 er udkommet

RØNNERHAVNEN
Frederikshavn

Rønnerposten – Blad 2.2024 er udkommet og lagt i
bladkasserne ved klubhuset og den nordlige del af havnen.
Du kan bl.a. læse om havnens generalforsamling, med
bestyrelsens beretning og referatet.
Ligeledes kan du læse om Rønnerhavnens kommende
50-års jubilæum og det kommende første kræmmermarked, – i maj måned i år.
Og meget andet!  Værsgo´ at tage et blad og god læsning.
Bruno Müller

”Borgerforslag om Ål og ruser”

”Borgerforslag om Ål og ruser”

 

I Nibe er vi svært kede af den situation, vi er havnet i mht. forbuddet mod
ålefangst. Især set i lyset af at vi er med til at udsætte yngel – samtidig med, at der bliver “støvsuget” og eksporteret glasål fra middelhavsområdet.
Et af vore medlemmer i Nibe Bådelaug – Henning Christensen – har fremsendt
– og fået godkendt et forslag om  lempelse  af restriktionerne.
For at det skal have nogen effekt – altså kunne tages op som et punkt til
behandling i Folketinget, kræver det underskrifter! Cirka 50.000.
I opfordres hermed til at “gå ind” på borgerforslag@dk. og støtte forslaget.

I må naturligvis gerne medvirke til at sprede muligheden for, at vi kan fortsætte
– måske i lidt mindre omfang; men dog alligevel at kunne sætte ruser i vandet.

På forhånd tak – og

venlig hilsen

Jesper Boas Therkildsen

Nibe Bådelaug

________________________________________________________

Godt tilbud

Godt tilbud

DANSK FRITIDSFISKERFORBUND

FRITIDSFISKER!
HER ER ET GODT TILBUD til dig!

Vi er ca. 2100 FRITIDSFISKERE fordelt i 15 lokal- afdelinger på Sjælland, Fyn og Jylland.
Det som er så mega vigtigt for dig, – og især dine pårørende
— Det vil derfor være dig, der bør sikre din ægtefælle
hvis det tragiske sker, at du drukner under dit fiskeri!

Gennemsnittet af kontingentet til lokalforeningerne og forbundet er for begge 275,- kr. årligt. Forbundets er kontingentet ikke steget i 15 år.

Hvad får du for det!
Du får en dødsulykkeforsikring under fiskeri på 200.000,- kr. der udbetales til dine nærmest pårørende hvis det tragiske skulle ske.
Ligeledes er inkluderet, at du vil få det sidst udkomne forbundsblad fem gange årligt i din postkasse.
Hvis du har lyst til at være med i et godt kammeratskab, får du ved indmeldelse det første halve år gratis.
Selv om at det er ”Svære tider” Så har vi et stærkt fællesskab,- også til din fordel.
Du er velkommen til at kontakte Medlemskontoret for yderlige oplysninger på: Tlf.: 21 80 36 12 / mail: bcnr1@webspeed.dk
Besøg vores hjemmeside: www.fritidsfiskerforbundet.dk