”Fritidsfiskere! Ingen ålefiskeri i saltvand 2024”

”Fritidsfiskere! Ingen ålefiskeri i saltvand 2024”

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Departementet | Holbergsgade  6 | 1057 København K
+45 38 10 60 00 | fvm@fvm.dk | www.fvm.dk
Facebook | Twitter | Instagram | LinkedIn | Privatlivspolitik
Lene Jensen Scheel-Bech
Specialkonsulent | Bæredygtigt Fiskeri
+45 22 61 62 91 | lensch@fvm.dk

Dansk Fritidsfiskerforbund orienterer
Vores formand har modtaget følgende den 21.december 2023 :
Jeg kan oplyse, at der fortsat er forbud mod rekreativt fiskeri af ål i saltvand i 2024. Til jeres orientering sender jeg vedlagt den reviderede kompromistekst fra rådsmødetål fremgår af artikel 12.
Ændringsbekendtgørelsen vedr. rekreativt fiskeri er nu offentliggjort på Retsinformation – jeg vedlægger link her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/1653

STATUS I GRUPPEN OG JULEHILSEN

DANSK FRITIDSFISKERI

STATUS I GRUPPEN OG JULEHILSEN

Vi nærmer os den stund hvor vi kan se lidt tilbage med året det der er ved at svinde!

Hel ærlig!
Det kunne være bedre i forløbet ”Fiskerimæssigt” meget bedre.

Vi har kunne bemærke her i gruppen, at der sjældent har været så meget ”gang i tasterne.
Det har der været, og med en kedelig baggrund med nedskæringer fra det offentlige o.s.v.,
hvilket ligeledes har givet mange indlæg på ”Nettet”.

Langt de fleste medlemmer i gruppen giver det indtryk, at de ikke har til sinds at give op, uanset hvor meget modgang der har ramt dem med fritidsfiskeriet.
Når vi hos administratorerne, Erik Andersen og undertegnede, det sidste stykke tid, mærker hvordan den uro der påvirker vore
medlemmer, det gør, at det får ”debatterne” hos nogle ganske få, og at de får det til at ”kamme over”. Disse personer har vi ikke mere.

I dagligdagen glemmer vi, at hvis vi vil ”uanset besværlighederne” stoppe og lade det negative dominere, så er vi endnu mere vanskeligt stillet! Til det må jeg sige, at det giver et indtryk med den store interesse der rettes mod vores gruppe, og med hensyn til at medlemstilgangen, er det en utroligt positiv udvikling.
Vi har her sidst på året passeret 8000 medlemmer! Alene i den sidste måned er der tilgået 81 nye fritidsfiskere!

Hvis disse godt 8000 kunne repræsentere vores organisation overfor myndighederne med gruppen, så ville vi være
på vej og have den indflydelse som kunne være mærkbart.

Men det kan vi ikke, fordi gruppen ingen taleret har hos myndighederne! Det er kun en godkendt organiseret
sammenslutning overfor myndighederne der kan det, og der burde vi være med!

Så afslutningsvis, er min opfordring, deltag i medlemskabet og lav en indmeldelse.

I ønskes på administratorerne vegne den dejligste jul og et lykkebringende nytår.

 

Verdens ældste ål er død!

Verdens ældste ål er død!
Redigering & foto: Bruno Müller

”Man må sno sig sagde ålen, så det kan forlænge livet”

Verdens ældste ål der blev 155 år gammel “ blev fundet død i Brantevik i Sverige, da ejerne af brønden, den levede i, tændte lys for at vise den til besøgende.

En dreng smed ålen i brønden i 1859.

Dengang var det normen, at man kom en ål i brønden for at holde vandet fri for insekter.

Der er flere gåder omkring ålens færden!
Der dukker stadig overraskende oplysninger op om den ”Mystiske ål”

Vi ved nogenlunde deres vandringer og hvorfor de gør det, samt hvor store de kan blive!
Eksempelvis blev der i 1997 fanget en ål på 124 cm og 3,8 kg i en mose ved Tølløse på Sjælland,- som vakte opsigt!h erhjemme……
En normal voksen ål kan blive 60–80 centimeter lang, men under særlige forhold kan den blive helt op til 150 centimeter.
Men aldersmæssigt dukker der oplysninger op der er utroligt overraskende!
Nogen påstår at den ældste kendte ål var ”Putte”!
Putte som levede i 88 år, ankom som glasål til en svensk familie der havde fanget den i 1863 og hvor efter den havde
en tilværelse  i et ”selskabsakvarium”,- men i 1938 blev den afleveret til Helsingborg Museum.
Her endte den sine dage i 1951!
Det var kendt i Sverige at man havde ål gående i deres drikkevandsbrønde!
Den kunne opholde sig i en brønd i utroligt mange år,- og hvor den gjorde gavn ved at den udryddede snegle orme o.s.v.
.Også her er der folk der mener at en sådan krabat kunne blive ca. 100 år.                                                                                                                                           Også på den anden side af jordkloden,- nemlig i  New Zealand er der fundet ål helt op til 100 år!                                                                                              Der har man ligeledes haft ål gående i et akvarium,- hvor de er blevet op til  88 år gamle.
Her i landet er vi mere behersket med at berette om ålens alder,- men alligevel har vi kendskab til ål der bliver op til 25 år gamle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Noget kan der være om at ålen kan have en lang levealder.
Det er lidt af en sensation med en nulevende ål på hele 152 år.

Alder: Når ålen i brønden engang er død, er det meningen, at den eksakte alder skal kortlægges. Det gøres ved at kigge nærmere på ørestene

Måske verdens største sensation! I en lille svensk by der hedder Brantevik skal vi måske finde den største sensation med hensyn
til en ål og dens levealder!
Også denne,- måske verdens ældste,- har levet i en drikkevandsbrønd og kan dokumenteres at den mindst er 152 år gammel,- i det at den ankom i 1859 og  hvor den lille ”Gubbe” Samuel smed den ned i den 5 meter dybe brønd!.

Gennem tiderne har man fundet ud af dens nøjagtige alder gøres ved at kigge nærmere på ørestene.

”Ålefangst på Grønland”

”Ålefangst på Grønland”

Verdens nordligste ål! PÅ GRØNLAND ER DER ÅL I SØERNE!
(Genoptryk fra ”FRITIDSFISKEREN” i 2012)

Hvis det er lovligt! Er der muligvis ål at fange på Grønland!
Forskerne har sat ruser ud flere steder i nærheden af Nuuk, men der
var kun fangst i denne lille sø ved Færingehavn. derfor mener man at
der er ål i mange andre småsøer i Grønland,- og sandsynligheden er stor.
Der er indtil nu kun fundet amerikanske ål i Grønland og man mangler
resultaterne af de genetiske undersøgelser af ålene fanget i de sidste par år.
Alene i ovennævnte Færingehavn blev der fanget 18 ål i en lille sø.
Bruno Müller