Måske løsning med jagt på sæler i Danmark

Måske en løsning med kommerciel jagt på sæler i Danmark

 Idéen kan hentes i Canada, hvor »The Pacific Balance Pinnipeds society« (PBPS) ønsker at genoptage sælfangsten langs provinsen British Columbias kyster, ud mod Stillehavet, det skriver Canadiske CBC News.

Den Canadiske sammenslutning, der består af fiskere og erhvervspersoner, undersøger nu muligheden for at begynde kommerciel sælfangst i området. Ansøgninger er afsendt til det Canadiske Fiskeriministerium om tilladelse til at genoptage jagten, skriver CBC News videre, en jagt som stedets oprindelige jægere tidligere har drevet langs Stillehavskysten.

 

Sælerne forstyrrer fiskeriet

Årsagen er ikke overraskende, næsten den samme som findes andre steder i verden, hvor fredninger af naturområder og forbud mod sælfangst, har fået bestandene af sæler til nærmest at eksploderer. Uden regulering, er bestanden nu tæt på over 100.000 sæler langs Stillehavskysten, hvor sælerne nu udgør en trussel mod fiskeriet, da de går i fiskernes garn. Se videoen her fra CBC Player.

Man ønsker med tilladelsen til sæl-jagt, at genoptage tidligere tiders gode eksport til Asien, hvor især det kinesiske marked har taget godt fra af sæl-produkter fra Canada.

Forhandlingerne omkring tilladelsen til sæl-jagt ved Stillehavets kyster, begynder allerede her midt i februar måned og går tilladelsen igennem vil man kunne påbegynde fangsten nærmest omgående, dog i første omgang kun med en jagt på ca. 2000 sæler det første år.