Alle indlæg af path

Til interesserede i hummerfiskeri i Limfjorden

Overskrift:  ” Til interesserede i hummerfiskeri i Limfjorden.”

Hummerfiskeri Projekt: Undersøgelse af hummernes bevægelsesmønstre og adfærd

Her er information om DTUs nuværende arbejde med projektet ”Bæredygtigt hummerfiskeri i Limfjorden”. I det følgende kan du/I læse om vores seneste aktiviteter i felten. Vi beder venligst foreningens medlemmer om at bidrage til vores arbejde som beskrevet nedenfor. Vi beder jer derfor venligst viderebringe denne information til jeres medlemmer.

I denne uge startede vi en undersøgelse af hummernes bevægelsesmønstre og adfærd omkring Grynderup Sø Fredningsbælte for at forstå, hvordan hummerne bevæger sig rundt/flytter sig, deres adfærd og ændringer i deres aktivitet i Limfjorden. Undersøgelsen varer indtil september og bruger telemetri med et gitter af hydrofoner til at “lytte” og bestemme placeringen af hummere markeret med et akustisk mærke.

Vi satte 17 hydrofoner ud markeret med røde bøjer fordelt på ca. 1500 meter langs kysten fra 3 til 7 meters dybde. De er meget vigtig, at hydrofonerne ikke flytter sig fra deres positioner, så vi kan bestemme placeringen af de markerede hummere.

I alt markerer vi kun 28 hummere med et akustisk mærke (en lille cylinder billede nedenfor rød cirkle) i en af ​​kløerne. Kun 14 hummere, der er større end minimumsstørrelsen, vil blive mærket. Vi fisker ikke de markerede hummere, og alle hummere vil være tilgængelige for fiskeri i slutningen af undersøgelsen, og hummerne taber til sidst mærket.

Vi anmoder venligst om, at du vil samarbejde med os og genudsætte fangede hummere, der er mærket, lidt væk fra fiskeredskabet så undersøgelsen kan udføres rigtigt.

Hvis du fanger mærkede hummere, bedes du sende din information og foto af Tag-ID-koden, som står på T-bar-tagget (billeder nedenfor blå cirkle), dato og placering af fangst til DSC (email: skaldyrcenter@aqua.dtu.dk eller psfr@aqua.dtu.dk; sms til 96 69 02 83). En belønning på DKK 250 vil være tilgængelig for de første 21 rapporter om fangst og genudsætning af mærkede hummere større end minimumsstørrelsen. Desværre, vi har ikke budget til at betale mere gentagne fangster.

På forhånd tak. Med venlig hilsen, Pedro Freitas

Vi beder dig også deltage i fangstrapporteringsprogrammet og bidrage med nogle rapporter. Det er vigtig at forstå, hvad størrelsen af han- og hunhummere er, og også at forstå kønsmodenhed ift. hummerstørrelsen for at finde størrelsen, hvor halvdelen af bestanden er nået at blive kønsmoden (vigtige oplysninger til fiskeriforvaltning). Du kan finde flere oplysninger og skema til fangstrapportering her: https://coast.dtu.dk/forskning/hummer eller på vedhæftede fil.

Template_Registrering af hummere i Limfjorden_DK

 

Ulovligheder i Øresund

 

Mange ulovligheder med garn i Øresund
Kontrolskib opsamlede 1,5 km ulovlig garn
Fiskeristyrelsens kontrolskib, Havternen, har den seneste tid afdækket ni ulovlige sæt fritidsredskaber mellem Sletten og Helsingør. ’Det kan få alvorlige konsekvenser for fiskebestanden nu og i fremtiden’, siger skibsføreren.

 

Bruno

4.334 nye fritidsfiskere i Danmark

Markant periode for salg af Fritidsfiskertegn!

Lige nu en stigning på 4.334 nye fritidsfiskere i Danmark                    
Overraskende medlemstilgang i Dansk Fritidsfiskerforbund med sine godt 2000 medlemmer og Gruppen Dansk Fritidsfiskeri der registrerer knap 6000 medlemmer!
Den mest uventede tilgang af flere fritidsfiskere i Danmark, kommer fra Fiskeristyrelsen der oplyser, at der på landsbasis har været en stigning på ikke mindre end 4.334 nye som har tegnet Fritidsfiskertegn, hvor man må kalde det usædvanligt.                                                                                                                                                                           Fritidsfiskertegnet i en markant periode af salg
Fiskeristyrelsen fortæller ligeledes at man i 2019 havde 28.352 aktive Fritidsfiskertegn i omløb.
Dette tal blev væsentligt forøget i 2020 til 32.686, hvilket vil sige en forøgelse på ganske kort tid med 4.334 ny!

Det er svært at forklare hvad denne positive tilgang skyldes, men umiddelbart tør redaktionen godt  vædde 10 ”Solstegte  rødspætter” på,- at det må være Corona-perioden der påvirker denne positive medlemstilgang !

I Dansk Fritidsfiskerforbund har det med vores Medlemskampange givet os et solidt og ajourført kendskab tilmedlemmer og ikke-medlemmer Vi har f.eks. på en konstruktiv og god facon fået viden om organiserede og ikke organiserede fritidsfiskere. Det gik på et kendskab til,- og vurdering af nuværende af det fremtidige fritidsfiskeri, og deres ønsker og holdninger til fremtidige indsatser                                                                                                                                  Medlemskampangen!  Især hos Gruppen Dansk Fritidsfiskeri har det givet hele vores organisationen en værdifuld viden, og de har dermed udgjort en vigtig referenceramme og målepunkt i forhold til at udvikle og eventuelt justere eller omstille initiativer.
Derfor!  Hvis vi alle stod som en stærk organisation,- kunne vi sammen nå målsætningen med endnu bedre vilkår for fritidsfiskeriet i Danmark:
Prøv at overvej en indmeldelse!                                                                                                                                                                                                                           

Marint virkemiddel

Marint virkemiddel
Mange kystnære havområder er belastet af udledning af næringsstoffer fra landbrug og andre menneskelige aktiviteter. Næringsstofferne fører til voldsom algevækst (eutrofiering) og forringet miljøstilstand.                                                                            Der er en stigende erkendelse af, at mange forskellige målrettede tiltag er nødvendige for at forbedre de marine økosystemers tilstand. Opdræt af muslinger kan være et af midlerne til at afbøde konsekvenserne af udledningen af næringsstoffer, fordi muslinger filtrerer vandet for alger. Muslingeopdrætsteknikker, der fjerner flest mulige alger fra vandet, kan forbedre vandkvaliteten i kystområder, samtidig med at man får protein af høj kvalitet, når muslingerne høstes.