Thy-Mors Fritidsfiskerforening

Thy Mors Fritidsfiskerforening
Indkaldelse til ordinær generalforsamling-Tirsdag d. 27.februar 2024 kl. 18.30
Sted: Havnehuset v. Øst Vilsund (Gl. Færgekro)
Se dagsordenen her på Forbundets hjemmeside under ”lokalforeningerne”

Dagsorden:

1.                                     Valg af dirigent

2.                                     Godkendelse af dagsorden

3.                                     Bestyrelsens beretning v. formanden

4.                                     Regnskab v. kassereren

5.                                     Fastsættelse af kontingent

6.                                     Indkomne forslag (Skal være formanden i hænde
8 dage før generalforsamlingen)

7.                                     Valg af bestyrelse. På valg er : Niels Lynggaard og                                             Karsten Willemann.(Karsten modtager ikke valg)

8.                                     Valg af revisorer: På valg: Gerth Haaning Niels J.                                             Kristensen og revisorsuppleant & Niels Ivan                                                       Nielsen

9.                                     Eventuelt

Tilmelding til ”Gule ærter” skal ske til Karsten senest torsdag d. 22.februar på tlf. 23 24 04 40
eller e-mail: willemann.karsten@gmail.com -På bestyrelsens vegne, Karsten Willemann-Vel mødt!

FORMAND

Karsten Willemann,
Brombærvænget 9,
7700 Thisted
telf. 23 24 04 40
mail willemann.karsten@gmail.com

KASSERER

Søren Lynge,
Kjelstrupvej 49,
7700 Thisted
telf. 97 98 55 70
mail:sly@sparthy.dk

7037total visits,7visits today