Opdaterede bekendtgørelser vedrørende fiskeri

DANSK FRITIDSFISKERFORBUND ORIENTERER

Ikke-prioriteret oversigt over bekendtgørelser vedr. fiskeri

  • 7-udvalget

 

Nummer Dato Titel
BEK nr. 1409 11. december 2013 Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i Randers Fjord m.m.
AND nr. 324 9. december 1959 Anordning om fælles fiskeri i Flensborg inderfjord.
BEK nr. 930 25. november 2003 Bekendtgørelse om særlige regler for fritidsfiskeri efter torsk i Østersøen, Bælterne og Øresund
BEK nr. 505 13. juni 1994 Bekendtgørelse om nedgarn
BEK nr. 674 8. juli 1996 Bekendtgørelse om stoprist eller spærrenet i fiskeredskaber i visse salte vande
BEK nr. 1321 14. december 2005 Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet med nedgarn i Kilen ved Struer
BEK nr. 934 16. november 1992 Bekendtgørelse om erhvervs- og bierhvervsfiskeres mærkning af fiskeredskaber
BEK nr. 307 22. april 1994 Bekendtgørelse om afmærkning af fiskeredskaber
BEK nr. 1552 11. december 2015 Bekendtgørelse om fiskeredskaber (bundgarn mv.) i saltvand
BEK nr. 791 15. september 2003 Bekendtgørelse om afstandsregler under fiskeri med håndredskaber i Lillebælt
BEK nr. 784 21. august 2000 Bekendtgørelse om forbudte fiskemetoder i saltvand
BEK nr. 670 9. juli 2001 Bekendtgørelse om særlige regler for fiskeriet i Mariager Fjord
BEK nr. 1406 3. december 2015 Bekendtgørelse om særlige regler for fiskeri og fredning af ørred for Bornholm og Christiansø (Ertholmene)
BEK nr. 898 25. september 2009 Bekendtgørelse om særlige regler for fiskeri i Horsens Nørrestrand og Stensballesund
BEK nr. 351 11. maj 2000 Bekendtgørelse om fredningsbælter mv. i Limfjorden øst for Aggersundbroen
BEK nr. 769 9. juli 2004 Bekendtgørelse om fredningsbælter og om ophævelse af lov om saltvandsfiskeri
VDT nr. 7001 27. juli 1984 Vedtægt for fiskeriet i Nissum fjord m.v.
BEK nr. 1376 30. november 2015 Bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter i Nissum Fjord
BEK nr. 1405 3. december 2015 Bekendtgørelse om fredningsbælter omkring Bornholm
BEK nr. 93 11. marts 1980 Bekendtgørelse om fredningsbælter ved Virksund-dæmningen i Hjarbæk fjord
BEK nr. 754 29. maj 2020 Bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter omkring Lolland, Falster og Møn
BEK nr. 1482 13. december 2013 Bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter i Ringkøbing Fjord, Stadil Fjord og Von Å
BEK nr. 428 26. juli 1984 Bekendtgørelse om fredning af Kielstrup sø
BEK nr. 579 30. november 1984 Bekendtgørelse om et udvidet fredningsbælte ved Voer Å’s udløb i Kattegat
BEK nr. 243 1. april 1992 Bekendtgørelse om fredningsbælter ved Skive-Karup Å’s udløb i Skive Fjord
BEK nr. 781 29. maj 2020 Bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter omkring Sjælland
BEK nr. 11 8. januar 1987 Bekendtgørelse om fredningsbælterne i Åbenrå Fjord
BEK nr. 540 29. august 1988 Bekendtgørelse om fredningsbælte ved Kilen v. Struer
BEK nr. 702 11. august 1992 Bekendtgørelse om fredningsbælterne i Flensborg Fjord og farvandene omkring Als
BEK nr. 163 8. marts 1994 Bekendtgørelse om fredningsbælterne i Vejle Amt
BEK nr. 1420 12. december 2013 Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb
BEK nr. 791 15. juni 2018 Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand
BEK nr. 1473 1. december 2016 Bekendtgørelse om fredningstider for fisk og krebsdyr i saltvand
BEK nr. 352 8. april 2014 Bekendtgørelse om mindstemål og fredningstider for fisk og krebs i ferskvand
BEK nr. 1018 12. december 2002 Bekendtgørelse om ålepas, ungfiskesluser samt afgitringer i ferske vande
BEK nr. 980 20. november 1996 Bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter i Rands Fjord
BEK nr. 739 26. august 1992 Bekendtgørelse om inddragelse af Aborg Minde under de for ferske vande gældende retsregler
BEK nr. 334 26. maj 1999 Bekendtgørelse om udsætning af krebs i ferske vande
BEK nr. 1421 12. december 2013 Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for Storå vandsystem
BEK nr. 1422 12. december 2013 Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for Skjern Å vandsystem
BEK nr. 191 1. maj 1985 Bekendtgørelse om en begrænset fredning af en del af Heilsminde Nor.
BEK nr. 203 12. april 2002 Bekendtgørelse om fiskeriet i Ferring Sø mv.
BEK nr. 496 26. juni 1998 Bekendtgørelse om fiskeriet i Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning
BEK nr. 854 25. september 1996 Bekendtgørelse om fiskeri i Lønnerup Fjord
BEK nr. 413 19. august 1975 Bekendtgørelse om forbud mod fiskeri med slæbende redskaber på Århus Bugt
BEK nr. 1144 1. december 2008 Bekendtgørelse om regulering af hummere i Limfjorden
BEK nr. 1551 11. december 2015 Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand
BEK nr. 1615 11. december 2015 Bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand
BEK nr. 487 26. maj 2016 Bekendtgørelse om visse bestemmelser for fiskeri i Skive-Karup Å
BEK nr. 689 24. maj 2020 Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn
BEK nr. 83 6. februar 1998 Bekendtgørelse om fiskeri i en del af Lindenborg Å
BEK nr. 1481 12. december 2019 Bekendtgørelse om fredningsbælter ved Fyn, inkl. de sydfynske øer (Ærø og Langeland) (Fynsbekendtgørelsen)
BEK nr. 312 29. april 2003 Bekendtgørelse om forbud mod fiskeri i et område ved Nexø havn
Forslag fra Skive Fritidsfiskerforening om ny bekg. med garnbegrænsning i Skive Fjord

 

 

 

711total visits,1visits today

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *