”Optælling af ynglende skarver 2020”

DANSK  FRITIDSFISKERFORBUND  ORIENTERER

 Optælling af ynglende skarver 2020     

-af Jacob Sterup & Thomas Bregnballe

Her følger nogle af resultaterne:

Bestandens størrelse og udvikling:

 • Der blev optalt 31.964 reder i år, svarende til en fremgang på 4,8 % i forhold til 2019.
 • Ynglebestanden har været relativt stabil i årene 2014-2020 med mellem ca. 30.500 og 33.200 par og med årlige ændringer på under 5 %.
 • Ynglebestanden er nu ca. 20 % lavere, end da bestanden kulminerede i årene 1996-2005.
 • Den største regionale ændring i skarvbestanden i 2020 var sydvestlige Kattegat med en fremgang på godt 1.000 reder eller 20 %, mens der kun var mindre ændringer i de øvrige regioner.

Kolonierne og effekter af havørn:

 • Der blev registreret i alt 90 skarvkolonier, hvilket er 15 flere end i 2019 og det hidtil højeste antal kolonier, der er registreret i Danmark.
 • Der forsvandt 3 kolonier fra 2019 til 2020.
 • Der blev fundet 18 nye kolonier i 2020. De 9 af disse kolonier var på lokaliteter, hvor der tidligere har ynglet skarver.
 • Landets største koloni var igen Stavns Fjord med 2.540 reder.
 • I alt var der 9 kolonier med over 1.000 reder.
 • Den stigende bestand af havørne i Danmark har en stadigt større påvirkning af skarvkolonierne, ofte i form af forsinkelse af ynglesæsonen og nedsat ynglesucces.

Forvaltning:

 • Der blev foretaget forvaltende tiltag (regulering) i 20 kolonier.
 • De forvaltende tiltag omfattede i alt 3.695 skarvreder, svarende til ca. 11,6 % af bestanden.
 • Der blev nedlagt i alt knap 300 skarver ved 5 kolonier.
 • Antallet af reder udsat for indgreb var på niveau med 2016-2019, men i perioden 2010-2015 var antallet af regulerede reder væsentligt lavere.

Rapporten kan findes via dette link:  http://dce2.au.dk/pub/TR187.pdf

 

 

723total visits,2visits today

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *