VELKOMMEN TIL

Dansk Fritidsfiskerforbund er en landsorganisation for fritidsfiskere med 2000 medlemmer i 18 lokalforeninger.
Forbundet har eksisteret igennem knap 40 år, til stor fordel for fritidsfiskeriet !
Vi er repræsenteret i flere offentlige og andre udvalg vedrørende rekreativt fiskeri.

Som medlem er du under fiskeri, dækket ved drukning, dødsfald på grund af ulykkestilfælde, samt kørsel til og fra havn, båden eller fiskeplads.
Dette af vores kollektive dødsulykkesforsikring på kr. 200.000,-, ligeledes kan du få favourable tilbud på forsikring af din båd.

Vi har samarbejdsaftale med et forsikringsselskab med speciale i joller og både.

Medlemsbladet udgives i 2500 eksemplarer og sammen med forbundets hjemmeside giver de hele tiden mange nyheder,- der er aktuelle og opdateringer om fritidsfiskeri.

Vi får stadig tilgang af nye medlemmer der ønsker at blive organiseret.
Der er også plads til dit medlemsskab.
Hvis du ønsker det, kan du melde dig ind her på vores hjemmeside: klik på “medlemmer” “indmeldelse”.

Ønsker du yderligere oplysninger, så ring 2535 6298.

 

”Læs om indmeldelse og fordele under Nyheder – her på siden!”

”Alle medlemmer, samarbejdspartnere og deres familie ønskes en god sommer”
Dansk Fritidsfiskerforbund

          

Gør dig selv en tjeneste” Hold øje med medlemsbladet.
Modtager du ikke bladet til tiden eller hører du om nogen der ikke modtager det, er det vigtigt at medlemskontoret får besked hurtigst muligt, helst på mail.
Nogle medlemmer glemmer at melde flytning, en del har dårlige eller ingen oplysninger om navn m.m. på adressen, og nogle bor ikke på den adresse de er tilmeldt via folkeregisteret.
Gør dig selv og medlemskontoret den tjeneste at følge op på det.
Bladene bliver tilsendt den adresse medlemmerne er tilmeldt på i folkeregisteret.

Alle skal have deres blad.

Du skal modtage bladet senest: Blad 1. den 28.februar – Blad 2. den 28 april – Blad 3. den 28 juni                                 Blad 4. den 28 september – Blad 5. den 28 november.
HUSK! Al henvendelse ang. omdeling skal ske til Medlemskontoret!

Bjarne Christensen – Medlemskontoret.

Vindmøller ved Hirsholmene
Svar til Energistyrelsen senest 14.8 2019

 

Energistyrelsen beder nu om spørgsmål, idéer og forslag til indhold i den miljøkonsekvensrapport, som skal udarbejdes for Frederikshavn Havvindmøllepark. Input til miljøvurderingen skal sendes til  Energistyrelsen.
Den tidligere energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt meddelte 21. december 2018 tilladelse til European Energy A/S til at lave undersøgelser for opstilling af havvindmøller øst for Frederikshavn.

Inden bygherre påbegynder udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten, gives borgere, virksomheder og andre interessenter, der kan blive berørt af projektet, mulighed for at stille spørgsmål og komme med input til miljøkonsekvensrapports indhold.

Et vigtigt formål med forundersøgelserne er at indsamle data og analyser til brug for en vurdering af havvindmølleparkens potentielle påvirkning på miljø, natur, flytrafik med mere. Resultaterne af forundersøgelserne vil blive samlet i en miljøkonsekvensrapport, som skal indleveres til Energistyrelsen senest 31. december 2020.

En forundersøgelsestilladelse giver ikke i sig selv ret til at opføre møller på en lokalitet, men tilladelsen giver European Energy ret til at lave specifikke undersøgelser på lokaliteten.

Input til miljøvurderingen skal sendes til Energistyrelsen på open-door@ens.dk eller med almindelig post til: Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V – senest 14. august 2019.

Projektet omfatter opstilling af op til fem havvindmøller med en installeret effekt på mellem 21,6-72 MW inden for et cirka 5,5 kvadratmeter stort område. De enkelte møller vil have en maksimal højde på 265 meter.

Forundersøgelsesområdet ligger cirka 4,5 km øst for Frederikshavn Havn. Afstanden til kysten er godt 4 km.

Als og Sundeved Fritidsfiskerforening 

Husk røgedag lørdag den 31. august 2019 kl 10.00 ved ”Verdens ende.”
Der kan købes pølser, øl og vand. Vi vil også dele smagsprøver ud på røgede fisk.
Der kommer også besøg af en af vores medlemmer som er professionel dronepilot.
Svend vil fortælle om hvad han laver. Vi håber på stor opbakning fra alle som kunne være interesserede.
Husk også generalforsamling tirsdag den 22. oktober 2019 kl 18
 som afholdes ved Brag i Sønderborg.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Als og Sundeved Fritidsfiskerforening

 Bestil en gratis havnepakke her

 

         

 

 

 

 

 

 

Besøgende siden 17 Oktober 2017

 

60578total visits,44visits today