DANSK FRITIDSFISKERFORBUND

 

FRITIDSFISKER
HER ER ET GODT TILBUD

Vi er ca. 2000 FRITIDSFISKERE fordelt i 15 lokal-
afdelinger på Sjælland, Fyn og Jylland.
Fritidsfiskeri er dejligt! Men der er et kedeligt og overset emne, som er så mega vigtigt for dig, – og især dine pårørende.
— Det vil derfor være dig, der bør sikre din ægtefælle hvis det tragiske sker, at du drukner under dit fiskeri!

Gennemsnittet af kontingentet til lokalforeningerne og forbundet er for begge 275,- kr. årligt. Forbundet er kontingentet ikke steget de sidste 13 år.

Hvad får du for det!
Du får en dødsulykkesforsikring under fiskeri på 200.000,- kr. der udbetales til dine nærmest pårørende hvis det tragiske skulle ske.
Ligeledes er inkluderet, at du vil få det sidst udkomne forbundsblad fem gange årligt i din postkasse.
Hvis du har lyst til at være med i et godt kammeratskab, får du ved indmeldelse det første halve år gratis.
Tænk over det! Vi har et stærkt fællesskab,- også til din fordel
Du er velkommen til at kontakte Medlemskontoret for yderlige oplysninger på: Tlf.: 21 80 36 12 /  Mail: bcnr1@webspeed.dk

       
VI  FORSØGER  at samle  fritidsfiskerne  i  Danmark!

Ved indmeldelse!
Gå  til ”Medlemmer” og ”Indmeldelse”

 

LOKALFORENINGER I ØVRIGT – SE HER!
Alle lokalforeningerne kan med ”Hastesager”
benytte muligheden for, at her på Startsiden,
– at meddele om aflysninger m.m..

NYT FRA LOKALFORENINGERNE…

 

 

 ”Læs om indmeldelse og fordele under Nyheder – her på siden!”

 

          

Gør dig selv en tjeneste” Hold øje med medlemsbladet.

Modtager du ikke bladet til tiden eller hører du om nogen der ikke modtager det, er det vigtigt at medlemskontoret får besked hurtigst muligt, helst på mail.
Nogle medlemmer glemmer at melde flytning, en del har dårlige eller ingen oplysninger om navn m.m. på adressen, og nogle bor ikke på den adresse de er tilmeldt via folkeregisteret.
Gør dig selv og medlemskontoret den tjeneste at følge op på det.
Bladene bliver tilsendt den adresse medlemmerne er tilmeldt på i folkeregisteret.

FRITIDSFISKERENS DEADLINE & OMDELING I 2024
Blad 1.
Deadline for stof: 15 januar  –  omdeles 27 februar
Blad 2.
Deadline for stof: 15 marts  –   omdeles 28 april
Blad 3.
Deadline for stof: 15 maj  –       omdeles 25juni
Blad 4.
Deadline for stof: 15 august  –  omdeles 24 september
Blad 5.
Deadline for stof: 15 oktober  –omdeles 26 november

 

HUSK! Al henvendelse ang. omdeling af bladet skal ske til Medlemskontoret!

HUSK! Al henvendelse om flytning skal ske til din lokalforening!

Bjarne Christensen – Medlemskontoret.

 

Kender du en der ikke er organiseret, så henvis ham til os, så vi kan blive endnu flere
til at bakke op. Skriv gerne en besked til mig, så skal jeg sørge for alt det praktiske.

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Besøgende siden 17 Oktober 2017

362423total visits,54visits today