”Fiskeriet i Norge har god tilgang af kvinder”

DANSK FRITIDSFISKERFORBUND ORIENTERER

        Flere unge og kvindelige fiskere i Norge
I Norge er der god tilgang ved fiskeriet og det er med til at flere vil lære faget at kende      Sidste år var tilgangen på 60 der fiskede hele året. Over halvparten af disse var det kvinder der blev tiltrukket af erhvervet og ligeledes også af de unge Nordmænd.                                        Det er den lignende tendens der har vist sig de senere år.

”Bekendtgørelse om Ålefiskeri”

DANSK FRITIDSFISKERFORBUND  ORIENTERER

 

Bekendtgørelse nr. 1954 af 15. oktober 2021 om forbud mod erhvervsmæssigt og rekreativt ålefiskeri i saltvand fra 1. december 2021 til og med 28. februar 2022 er nu udstedt.

 

Bekendtgørelsen kan findes på dette link:

Bekendtgørelse om forbud mod erhvervsmæssigt og rekreativt fiskeri af ål i saltvand fra 1. december 2021 til og med 28. februar 2022 (retsinformation.dk)

 

Høringsnotat og høringssvar kan findes på høringsportalen:

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65022

”Nye kvoter i Østersøen”

Kvoter for Østersøen på plads i EU

”Et lille plaster på et stort sår”

Efter mere end et døgns forhandlinger blandt EU’s fiskeriministre er en aftale om næste års fiskekvoter i Østersøen på plads. Med forskernes miljøalarm havde EU spillet historisk lavt ud. Næste års kvoter for fiskeriet i Østersøen er tirsdag formiddag forhandlet på plads med EU’s fiskeriministre.
Inden forhandlingerne var der fra EU’s side lagt op til historisk lave kvoter for blandt andet torsk på grund af den pressede bestand i Østersøen. Dette var beskrevet i en rapport fra Det Internationale Havundersøgelsesråd.
Oprindeligt var den danske torskekvote lagt op til at blive 92 pct. lavere end sidste år, hvilket vil have katastrofale konsekvenser for danske Østersøfiskere. Efter natlige forhandlinger endte Danmark med en reduktion på 88 pct.
– Det er en meget trist situation. Forskerne beskriver, hvordan Østersøen har det historisk dårligt, og meldingen har været klar hele vejen igennem: Vi er nødt til at gøre noget nu. Det betyder desværre, at vi kommer hjem med meget små kvoter på blandt andet vestsild og torsk i den vestlige Østersø, og de er kun til bifangster. Som et lille plaster på et stort sår lykkedes det os dog at hente lidt flere torsk hjem, end hvad der var udsigt til i Kommissionens forslag, siger fiskeriminister Rasmus Prehn.

Makrelkvoten reddet midt om natten
I løbet af natten var der mange forskellige emner til diskussion på forhandlingsbordet. Et af dem var Irlands overraskende forslag om at tage en del af den danske makrelkvote. Det krævede lange og svære forhandlinger at feje forslaget af bordet.
– Det har været svære og til tider kaotiske forhandlinger. Sent om natten blev vi udsat for et bagholdsangreb fra Irland, der pludselig ville have andel i vores makreller i Nordsøen. Et mystisk og utidigt angreb, som jeg sammen med mine dygtige medarbejdere på bedste vis fik afværget. Nu har vi det samlede resultat, og vi er nødt til at kigge fremad, så fiskerne i Østersøen kan få en afklaring. Der er brug for, at vi omstiller til et mere bæredygtigt fiskeri i Østersøen, hvis vi i fremtiden skal have fisk i Østersøen, siger fiskeriminister Rasmus Prehn.
Ministeren vil på baggrund af de lave kvoter drøfte situationen med Folketingets partier for at se på, hvordan de fiskere, der vil få det vanskeligt, kan blive hjulpet godt videre. Ministeren vil komme med en handlingsplan for fremtidens bæredygtige fiskeri i Østersøen, der blandt andet vil indebære muligheder for såkaldt ophugning. Og nye bæredygtige redskaber til fiskeri.

Fakta:
EU kvoter i Østersøen i 2022 med særlig interesse for Danmark:
Torsk i den vestlige Østersø: 489 tons til bifangst (-88 pct. i forhold til 2021 og nyt at kun til bifangst, oprindeligt forslag var -92 pct.)
Torsk i den østlige Østersø: 595 tons til bifangst (Uændret i forhold til 2021, oprindeligt forslag uændret)
Rødspætte: 9.050 tons (+25 pct. i forhold til 2021, +25 pct. i forhold til oprindeligt forslag)
Vestsild: 788 tons til bifangst (-50 pct. i forhold til 2021 og nyt at kun til bifangst, oprindeligt forslag uændret)
Brisling: 251.943 tons (+13 pct. i forhold til 2021, +13 pct. i forhold til oprindeligt forslag)                                                   Laks: 63.811 styk, kun til bifangst i områder, hvor Danmark fisker (-33 pct. og nyt kun til bifangst, oprindeligt forslag uændret)
Lystfiskeri efter torsk i vestlige Østersø: I 2022 må der tages 1 torsk med hjem pr. dag. Kun rekreativt fiskeri efter torsk ud til seks sømil grænsen i område 24. I perioden fra 15. januar til 31. marts vil der være fuldstændigt forbud mod rekreativt fiskeri efter torsk. (I 2021 har det været muligt at tage fem torsk med hjem pr. dag, dog kun to i lukkeperioden).


Lukkeperiode (område 24):  Fra den 15. maj til 15. august er der helt lukket for fiskeri i område 24, dog med visse begrænsede undtagelser, særligt for små fartøjer, som  andet fisker med garn. (Dette er uændret i forhold til 2021.)
Rekreativt fiskeri efter laks: I 2022 må der hjemtages en fedtfinneklippet laks pr. dag pr. person. Det er nyt, at der er restriktioner i det rekreative fiskeri efter laks.
Lukkeperiode (område 22 og 23: Fra 15. januar til 31. marts er der helt lukket for fiskeri, dog med visse begrænsede undtagelser, særligt for sm å fartøjer, som blandt andet fisker med garn. (Det er en udvidelse af lukkeperioden med 14 dage i forhold til 2021.)

Forslag om laksefiskeri i Østersøen næste år

DANSK FRITIDSFISKERFORBUND ORIENTERER

  • 7-udvalget og Bornholms Trollingklub

 

Kommissionens forslag om fiskeri efter laks i Østersøen i 2022 er nu fremlagt. Følgende fremgår heraf:

 

For ICES underområde 22-31 rådgiver ICES om ingen fangst både i det kommercielle og det rekreative fiskeri for 2022, dog med mulighed for et meget kystnært, sæsonmæssigt fiskeri i den nordligste del af Østersøen med mulighed for fangst af 75.000 laks. Kommissionen har den 29. september 2021 fremlagt sit forslag om laks. For det erhvervsmæssige fiskeri foreslås en kvote på 63.811 styk. Kvoten må kun anvendes til bifangster, og direkte fiskeri er således forbudt. Det er forbudt at fiske med langline uden for fire sømil. Et direkte fiskeri er dog tilladt nord for 59°30N inden for fire sømil i perioden 1. maj til 31. august.

 

Rekreativt fiskeri efter laks i område 22-31 vil være forbudt, bortset fra nord for 59°30N inden for fire sømil i perioden 1. maj til 31. august, hvor rekreativt fiskeri efter laks vil være tilladt. Som en yderligere undtagelse hertil er trolling fiskeri efter laks tilladt under følgende kumulative betingelser:

  • Enhver laks, som ikke er fedtfinneklippet[1], skal straks genudsættes i havet.
  • Højst et styk laks, som er fedtfinneklippet, må beholdes om bord pr. rekreativ fisker pr. dag.
  • Alle arter af enhver fiskeart, som beholdes om bord, skal landes hele.

 

1 Fedtfinneklippede laks er udsatte laks. Det vil sige ikke vilde laks.

 

Forslaget skal drøftes i BaltFish (Østersølandene) på onsdag den 6. oktober og på Rådsmødet den 11.-12. oktober 2021, hvorfor der anmodes om eventuelle bemærkninger hurtigst muligt inden da.

 

Evt. bemærkninger bedes sendt pr. e-mail til Sonja Feldthaus (sonfel@fvm.dk), Birgitte Riber Rasmussen (brrasm@fvm.dk) og undertegnede.

 

 

Venlig hilsen

Lene Jensen Scheel-Bech
Specialkonsulent | Bæredygtigt Fiskeri
+45 22 61 62 91 | lensckh@fvm.dK

 

[1] Fedtfinneklippede laks er udsatte laks. Det vil sige ikke vilde laks.