Alle indlæg af path

Lukkeperiode for ålefiskeri

DANSK FRITIDSFISKERFORBUND

Lukkeperiode for ålefiskeri

Lukkeperiode for erhvervsmæssigt og Rekreativt ålefiskeri i saltvand er i Danmark fastsat til 1. december 2019 til og med 29. februar 2020

Det kan hermed oplyses, at det i henhold til artikel 11 i Rådets forordning (EU) 2019/124 af 30. januar 2019 om fastsættelse for 2019 af fiskerimulighederne for visse fiskebestande er besluttet, at den 3 måneders lukkeperiode for erhvervsmæssigt og rekreativt ålefiskeri er besluttet at være:                             December 2019, Januar og Februar 2020.

” Ålehandel i EU – en lækkerbisken i Kina !”

DANSK FRITIDSFISKERFORBUND

        Ålehandel i EU – en lækkerbisken i Kina !
  Dette sker omkring os uden at vi næsten kan gøre noget!

  Ål nævntes i Englands 11. århundrede og var en accepteret skattebetaling! 

 Milliarder af euro er det værd for kritisk truede ål, der bliver smuglet hvert år fra Europa og slutter på bord i Kina og Japan, i hvilke kampagner siger, er “den største dyrelivskriminalitet på jorden.”
Lagre af europæisk ål (anguilla anguilla) er faldet 90 procent i tre årtier, da menneskeheden har udviklet vådområderne og dæmpet floderne, der skal vokse og fodre ind, og eksperter frygter kriminelle bander smugler den lukrative fisk, skubber den mod glemsel.
På trods af voksende alarmer fra bevaringsvirksomheder er der stadig lovligt og illegalt fisket hundrede tons ål hvert år. I Frankrig – som fanger flere af fiskene end nogen anden EU-stat – har spørgsmålet taget politiske dimensioner.
“Der er omkring 10 pct. Af bestandene tilbage i forhold til 30 år siden på grund af habitatab og hvad vi har gjort for migrationsveje i Europa”,

Ålens svigtende tilbagegang har fremkaldt en handling fra regeringer og retshåndhævende myndigheder. Det er nu opført i CITES internationale konvention om handel med truede arter, hvilket resulterer i strenge nationale fangstkvoter.

 

 

 

Nordmændene kæmper for at torsken skal blive

Nordmændene kæmper for at torsken skal blive

DANSK FRITIDSFISKERFORBUND

Nordmændene kæmper for at torsken skal blive!
Torsken i Oslofjorden og Skagerak forsvinder! Bl.a. får fritidsfiskerne får skylden!
Deltag i redningen og nu skal alle træde til, både professionelle fiskere og fritidsfiskere.

Det er nu det gælder hvis vi skal kunne redde torsken i Oslofjorden,- siger nordmændene!

I Oslofjorden trues torskebestanden, og myndighederne indfører derfor et forbud mod fiskeri torsk i hele Oslofjorden.
“Forbuddet er nødvendigt for at give bestanden en chance for at genopbygge, så vi igen kan få en torskestamme især i Oslofjorden, som både vi og dem der kommer efter os kan høste i de kommende år”, siger Fiskedirektør Liv Holmefjord.

– Vi, der også fisker med stang og håndledning, skal også tage ansvar, når de er dårligt stive med torskebestanden i Oslofjorden og Skagerrak. Vi fisker efter en fortjeneste, som naturen producerer. Når denne fortjeneste ikke eksisterer, er det naturligt, at vi holder op med at fiske efter torsk. Vi opfordrer alle lystfiskere til at overholde fiskeriforbuddet, det tjener både torsken og fiskerne, siger Espen Farstad, som er informationsleder hos den norske Jagt- og Fiskeriforening.

Langsigtet fald
Forskning i lang tid har vist, at torsken forsvinder fra kyst- og fjordområderne længst syd og øst for landet. Det er en bekymrende udvikling, og det er særligt dårligt i Oslofjorden og på Skagerrak-kysten.
Fisk er en vedvarende ressource, men skal forvaltes og udnyttes, så fremtidige generationer også kan høste havets levende ressourcer. Derfor er det vigtigt, at der indføres streng beskyttelse for at genopbygge lagrene.
– Dette er et komplekst problem. Fritidsfiskeri kan være en af ​​grundene til nedgangen i kystnære torskebestande. Det samme gælder for ændringer i klima og miljøpåvirkning fra land, siger Holmefjord.

 Nye regler for alle fra 15. juni
Fra 15. juni 2019 er det forbudt at fiske torsk inden for basis-linjen fra og med Telemark og til grænsen til Sverige. Forbuddet gælder hele året for både fiskere og fritidsfiskere.

 

 

Politikere: Skyd sælerne

Otte partier vil i gang med at skyde sæler!
De bornholmske spidskandidater for otte partier med både Socialdemokratiet og de tre regeringspartier vil åbne for at regulere bestanden af de fredede gråsæler, der er ved at ødelægge Bornholms fiskeri.

Fire partiers spidskandidater vil desuden give fiskerne kompensation. Blandt de fire er Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, der i dag har de største folketingsgrupper. Også Alternativet vil kompensere fiskerne for de skader, som sælerne forvolder.

Det viser Bornholms Tidendes rundspørge forud for folketingsvalget.

– Klokken er allerede fem minutter over 12 i forhold til problemet med sælerne, lyder det fra socialdemokraterne.

Rundspørgen viser desuden, at både SF og Enhedslisten har mere fokus på Østersøens havmiljø end på fiskernes vilkår.

De otte partier, hvis bornholmske kandidater går ind for at bringe bestanden af sæler ned, er Socialdemokratiet, Radikale, Konservative, Nye Borgerlige, Klaus Riskær Pedersen, Liberal Alliance, Kristendemokraterne og Venstre.

Blandt de otte partier, der vil åbne for at jage sæler ved Bornholm, giver Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne udtryk for at ville gå hårdest til værks rent antalsmæssigt. Antallet af sæler sættes officielt til cirka 35.000, men dette tal er flere år gammelt, og både fiskere og forskere mener, at det reelle antal nærmere er mindst 50.000.
Kilde: Bornholms Tidende