Politikere: Skyd sælerne

Otte partier vil i gang med at skyde sæler!
De bornholmske spidskandidater for otte partier med både Socialdemokratiet og de tre regeringspartier vil åbne for at regulere bestanden af de fredede gråsæler, der er ved at ødelægge Bornholms fiskeri.

Fire partiers spidskandidater vil desuden give fiskerne kompensation. Blandt de fire er Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, der i dag har de største folketingsgrupper. Også Alternativet vil kompensere fiskerne for de skader, som sælerne forvolder.

Det viser Bornholms Tidendes rundspørge forud for folketingsvalget.

– Klokken er allerede fem minutter over 12 i forhold til problemet med sælerne, lyder det fra socialdemokraterne.

Rundspørgen viser desuden, at både SF og Enhedslisten har mere fokus på Østersøens havmiljø end på fiskernes vilkår.

De otte partier, hvis bornholmske kandidater går ind for at bringe bestanden af sæler ned, er Socialdemokratiet, Radikale, Konservative, Nye Borgerlige, Klaus Riskær Pedersen, Liberal Alliance, Kristendemokraterne og Venstre.

Blandt de otte partier, der vil åbne for at jage sæler ved Bornholm, giver Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne udtryk for at ville gå hårdest til værks rent antalsmæssigt. Antallet af sæler sættes officielt til cirka 35.000, men dette tal er flere år gammelt, og både fiskere og forskere mener, at det reelle antal nærmere er mindst 50.000.
Kilde: Bornholms Tidende

Sammenhæng mellem Parasitter og Orm,- i Sæl og Torsk!

En ung Ph.d. forsker Shaozhi Zuo fra Kina, viser i sin Ph.d. afhandling, en sammenhæng mellem parasitter / orm i gråsæler, torsk og brisling i Østersøen. Ormens særlige dna-sekvens har afsløret at de deler den samme parasit.

Den kinesiske forsker har desuden været med i publikationen »Historien bag en aktuel orm i vore torsk«, fra Laboratoriet for Akvatisk Patobiologi, Institut for Veterinær og Husdyrvidenskab, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, med forfatterne professor Kurt Buchmann, Lektor Per Walter Kania og Ph.d. studerende Shaozhi Zuo.

Afhandlingen omhandler en parasit (Contracaecum osculatum) som angriber specielt torskens lever. Hvilket har skabt problemer for fisken, men også for fiskeriet rundt Bornholm i Østersøen, hvor torsken nu er i stærk tilbagegang.

Shaozhi Zuos afhandling og undersøgelser viser at smitten fra sælerne til torskene sker ved (citat fra publikationen): at æg fra de voksne orm (der ofte er 5-9 cm lange) i sælens mavesæk passerer ud i vandmiljøet med sælens afføring, hvorefter æggene klækkes i havet, ved at en lille mikroskopisk larve på omkring 0,2 til 0,3 mm trænger ud af ægget.

Små vandlopper eller tilsvarende smådyr æder larven og bærer den videre i økosystemet. Man kalder derfor vandlopperne for transport-værter. Når små fisk som brisling, sild, hundestejler eller tobis æder de inficerede vandlopper, bliver disse små fisk selv inficeret, og de agerer således også transportværter. Ormelarverne i brislingen kan være op til 6 mm lange. Da vi ved, at torsken i Østersøen æder mange sild, brisling og tobis, er det på den vis, at torsken får sine mange orm. I torsken kan ormene nå en længde på 20 til 25 mm.

Undersøgelsen viser, at små Østersøtorsk på under 30 cm ikke er inficeret med orm, hvilket forklares ved, at de mindre torsk endnu ikke er begyndt at spise og æde brisling, sild og andre småfisk, som er transportværter for parasitterne.

I pressemeddelelsen oplyses det at den kinesiske forsker Shaozhi Zuo forvarer sin ph.d.-afhandling på Universitet den 29. april 2019.

Regler for Fritidsfisker-Rejepæleruser

Regler for Fritidsfisker-Rejepæleruser

 

Der har været nogle spørgsmål vedr. Rejepæleruser

 

DANSK FRITIDSFISKERFORBUND

FRITIDSFISKER-REJEPÆLERUSER

Ifølge den rekreative bekendtgørelse (bek. nr. 1615 af 11 december 2015) §22 stk. 7 skal fritidsfiskerrejepæleruser  holde en indbyrdes afstand på 150 m og en afstand til andre redskaber på 150 meter.
Overtrædelse af denne paragraf er strafbart. Jf. § 47, stk. 1.

  • 22. En af de i § 20, stk. 1, nr. 3 nævnte tilladte ruser må være en rejepæleruse.

Stk. 7. Fritidsfiskerrejepæleruser skal holde en indbyrdes afstand på 150 m og en afstand på 150 m til øvrige redskaber. Erhvervs- og bierhvervsfiskere kan opstille rejeruser i en afstand af kun 50 m fra en fritidsfiskerrejepæleruse

Over 100 havne deltager i VILD MED VAND & HAVNENS DAG

Over 100 havne deltager i
VILD MED VAND & HAVNENS DAG

BEMÆRK! Den officielle dato i Danmark er lørdag d. 25 maj 2019
Skriv datoen bag øret… RØNNERHAVNEN HOLDER SIT LØRDAG DEN 1.JUNI 2019 SAMMEN MED DET ÅRLIGE KRÆMMERMARKED!
Over alt i landet er der Vild med Vand arrangement & Havnens Dag 2019
Havnens Dag er en årlig begivenhed i ca.100 Vild med Vand-havne i hele Danmark.
Vild med Vand handler om at åbne havn og dens klubliv op for danskerne.
Med stemning og hygge samt et hav af gratis aktiviteter vil vi gerne pirre fleres lyst til at komme på havnen og vandet.

Linket vedr. havne der i 2019 arrangerer!  https://www.vildmedvand.dk/find-din-vild-vand-havn/

 

 

Trængsel ved redskaberne!

 

DANSK FRITIDSFISKERFORBUND

Trængsel ved redskaberne!
Det er oplyst, at den afstand redskaberne skal holde indbyrdes,- ikke er et anliggende for Fiskerikontrollen!
Hvis 2,3, eller flere fiskere kan blive enige om at stå tæt sammen, uden at redskaberne er bundet sammen, så er der ingen problemer ved det.
Mener du at din nabo er kommet for tæt på dine redskaber,- og at I ikke har lavet en indbyrdes aftale om dette! Så er det faktisk et civilt søgsmål som kan afgøre striden og ikke Fiskerikontrollen.
Ovenstående er tjekket ved Fiskerikontrollen den 1.maj 2019 der siger at det er korrekt.