Formanden orienterer om Havplanen

Formanden orienterer om Havplanen

 

DANSK FRITIDSFORBUND ORIENTERER – Formanden siger:

Jeg deltog i går, den 14.juni i informationsmødet om havplan.dk i Friluftsrådet.

Oplægsholder en kontorchef fra Søfartsstyrelsen, holdt et fint forklarende oplæg omkring Danmarks kommende Havplan.

Vi har fået en henvendelse fra et af vore medlemmer på Læsø vedr. Havplanen, og en bekymring om hvor man så må være.

Det korte af det lange med Havplanen, er at det er en EU plan, hvor medlemslandene er blevet bedt om at zoneindele deres farvande, således at man kan se ved at kigge i Havplan, hvor der kan etableres f.eks. linemuslingenopdræt, havvindmølleparker, råstofindvinding osv., at områderne er udlagt er, ikke ensbetydende med at der skal være produktion.

Hvis man kigger ind i havplan.dk, vil man f.eks. kunne se at hele indre Limfjorden er udlagt til omplantning af muslinger eller lineopdræt.                I den forbindelse spurgte jeg til om man i forbindelse med Havplan, havde undersøgt om områderne i det hele taget var undersøgt om egnetheden til det de var udlagt som. Det er de så ikke.  Det er op til de enkelte myndigheder at udstede tilladelser på baggrund af miljøundersøgelser. Altså Havplan er ikke et udtryk for at der skal være, men at der kan være. I øvrigt blev det oplyst at mange af områderne var udpeget på baggrund af nuværende brug.

Det smarte ved at gå ind på havplan.dk, er at man direkte ved at klikke ind på et enkelt område, kan komme med en kommentar/indsigelse direkte på Havplanen. Dette set i forhold den gammeldags metode hvor man skriver en mail.

MVH

Arne Rusbjerg

Høring vedr.” NY Skarvforvaltningsplan”

Høring vedr.” NY Skarvforvaltningsplan”

DANSK FRITIDSFISKERFORBUND ORIENTERER

Vær opmærksom på høringen af den nye Skarvforvaltningsplan og at indsende et lokalt høringssvar vedr. udkastet til den nye Skarvforvaltningsplan.
Lokalformændene i forbundet har tidligere modtaget stof vedr. ”Høringen”.
Jeg håber så mange som muligt gør det og beder jer samtidigt sende                                cc. til forbundsformand  Arne Rusbjerg, så han kan sammendrage et samlet svar fra hele organisationen.

 

Med venlig hilsen

Dansk Fritidsfiskerforbund

Jørgen Skytte Jeppesen

Skarvarbejdsgruppen