”Opdateret ændringer for fiskeri i lokalområderne”

”Opdateret ændringer for fiskeri i lokalområderne”

VI NÆRMER OS 1. JULI

Efter 1. juli 2022 er der eventuelt nye regler i dit lokalområde,- og her bør du selv tjekke om der ændringer?

Som så mange gange før opjusterer Fiskeristyrelsen information om særlige regler for fiskeri i alle farvandene.

På linket kan du se nuværende bestemmelser, dog med forbehold, at der kan være ændret noget fra 1.juli 2021

LINKET: https://fiskeristyrelsen.dk/lyst-og-fritidsfiskeri/saerlige-lokale-regler/frederikshavn-saerlige-lokale-regler-og-natura-2000-omraader-med-fiskerirestriktioner/

Hilsen Bruno

”ET SKJUL OG VÆRESTED FOR MINDRE FISK”

DANSK FRITIDSFISKERFORBUND ORIENTERER

ET SKJUL OG VÆRESTED FOR MINDRE FISK                                                    

En moderne og levende havn skal også have et levende havmiljø fyldt med fisk og andre former for liv. Dette hårfine samspil mellem byggeri og biodiversitet i havnene, er netop visionen for det internationale projekt »Living Ports« fra DTU Aqua.

Det skriver DTU Aqua, som er med i projektet, det internationale havne-innovations-projekt Living Ports der lige er blevet nomineret og udvalgt som finalist til 2022 World Sustainability Award i kategorien »Infrastructures«. Forskerne fra DTU Aqua, Tim Wilms og Jon C. Svendsen samt Wolfgang Kunther, er med i Living Ports, hvor de bl.a. samarbejder med firmaet ECOncrete® – der er det eneste firma med en betonteknologi, der overholder industristandarder og samtidig giver både biologiske, miljømæssige og økonomiske fordele.

De udvikler ny beton, der kan tiltrække og understøtte livet i havet ved havnene. Håbet er, at havmiljøet vil trives omkring betonkonstruktionerne.

»Forventningen er, at en række organismer hurtigt vil fæstne sig på den nye type beton og danne levesteder og fødegrundlag for andre organismer.« siger seniorforsker Jon C. Svendsen, der samtidig understreger, at anvendelsen af de nye og bedre materialer til beton-produktionen forhåbentligt kan betyde at fisk og smådyr trives bedre i havnen. Han peger også på, at selve udformningen af betonen, formentlig også kan skabe bedre og flere levesteder og skjul for livet i vandet.

De danske forskere undersøger ved hjælp af undervandskameraer fisk og biodiversitet rundt om de nye havnekonstruktioner og bidrager hermed til projekt Living Ports med monitering og dokumentation for, hvordan tiltagene virker. Til det siger Jon Svendsen videre, »Vi forventer at udvikle nye værktøjer til at skabe biodiversitet og godt fiskeri i de lokale havne.«

Opdatering af lokalregler

DANSK FRITIDSFISKERFORBUND ORIENTERER

Opdatering af lokalregler

Juli 2021 versionen af bekendtgørelsen for det rekreative fiskeri er under revidering
Det som forventes som mange gange før er, at der vil ske ændringer 1. juli 2022.

Efter 1. juli 2022 bør du selv tjekke om der ændringer i dit lokalområde

Se det på Fiskeri/Lyst fritidsfiskeri/Foldere_om_saerlige_lokale_regler/Lyst_og_fritidsfiskeri_Web.pdf

Sælernes ”Grådige” appetit!

 

Læserbrev v. Evan Larsen 

Fiskerne har i ti år måtte kæmpe med sælerne og deres glubske appetit og her de senere år er kommet til, at sælerne tæppebomber det danske havmiljø med parasitter og orm.

En spredning der er altødelæggende for mangfoldigheden og biodiversiteten i havet – nu kan de selvsamme sæler også have fugleinfluenzaen type H5N8.Som om det ikke er nok, at grå og spættede sæl, nu har nået et faretruende antal, så støder der nu også sygdomme til som Fugleinfluenzaen H5N8, der netop i februar er blevet fundet i en død dansk sæl på Fyn.

Så sælernes spredning af parasitter er nu blevet suppleret af det, som Dansk Veterinær Konsortium kalder en såkaldt højpatogen fugleinfluenzavirus af sub-typen H5N8 i en spættet sæl. Det er første gang, der er fundet højpatogen fugleinfluenzavirus i sæl i Danmark.

De meget aktive miljøorganisationer er kommet meget nemt omkring denne oplysning om »Fugleinfluenza i dansk sæl«, som Statens serum Institut har meldt ud i en meddelelse i februar måned i år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er blevet påvist fugleinfluenza i en dansk spættet sæl. foto: DTU Tim Kaare Jensen Der er blevet påvist fugleinfluenza i en dansk spættet sæl
SSI skriver i meddelelsen, at sælen blev fundet død på en strand på Sydvestfyn i september 2021 og undersøgt på Center for Diagnostik på DTU som led i sygdoms-overvågningen af faldvildt.
Sælen var afmagret med udtalte hudforandringer på store dele af kroppen af uvis betydning og årsag. Der blev påvist influenzavirus i lungen, men ellers kunne der ikke påvises andre sygdomsfremkaldende organismer, der kunne forklare, hvorfor sælen var død.
Sæler er kendt for at være modtagelige for fugleinfluenzavirus. Når pattedyr som sæler smittes med virus fra fugle, er der risiko for, at virus muterer og tilpasser sig sin nye værtsart og pattedyr generelt.

”Fiskene var større før i tiden”

Videnskaben beviser at fiskene var større før i tiden
Redigeret af Bruno Müller
Hvem har ikke hørt en gammel onkel eller bedstefar slynge om sig  om hvor stor fisken var i gamle dage?                  Ofte hævder de ”Gamle” fiskere at tingene var bedre dengang og at fiskene var meget større!
Men i fiskenes tilfælde ser det ud til at være sandt!
Flere videnskabelige artikler viser at fisken bliver mindre, både i ferskvand og saltvand.