Nye datoer på omdeling af bladet

Nye datoer på omdeling af bladet

Dansk Fritidsfiskerforbund 01-01-2019
Produktionsplan Fritidsfiskeren 2019
Produkt nr. 42752
Aktivitet Ansvarlig Blad 1. feb. Blad 2. April Blad 3. Juni Blad 4. Sept. Blad 5. Nov.
Deadline redaktionen Bruno 15-jan 15-mar 15-maj 15-aug 15-okt
Til opsætning Mads 21-jan 20-mar 20-maj 19-aug 21-okt
Sendes til tryk Bruno 04-feb 02-apr 03-jun 02-sep 01-nov
Portofil til portoservice Bjarne 06-feb 08-apr 05-jun 04-sep 06-nov
Blad leveres til D+ til adressering trykkeriet 20-feb 23-apr 19-jun 18-sep 20-nov
Indlev til Post Danmark MPI 22-feb 23-apr 20-jun 20-sep 22-nov
Omdeles Bladkompagniet 24-28/feb 25-28/apr 24-28/jun 24-28/sept 24-28/nov
Vær opmærksom på at bladet skal være hos D+ inden kl. 08.00 den pågældende dato, for at overholde omdelingsdatoen