”Fiskebestande i Østersøen”

”Fiskebestande i Østersøen”

Kommissionens forslag til Rådets forordning om fastsættelse for 2022 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Østersøen.

 Kommissionen har nu fremlagt forslag vedrørende torsk i den vestlige Østersø, men endnu ikke for laks i Østersøen.

 Der står om rekreativt fiskeri for torsk s. 2-3 øverst.

 Som nævnt har Kommissionen endnu ikke fremsendt sit forslag om laks, men Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) har fremlagt sin rådgivning om laks. Denne rådgivning er også relevant for det rekreative fiskeri. Der fremgår information om rådgivningen s. 3 nederst og s. 4 øverst samt i tabellen s. 5.

 Forordningen skal vedtages på rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 11.-12. oktober 2021.

 Eventuelle bemærkninger skal være departementet i hænde senest tirsdag den 28. september 2021, kl. 10.00.

 Høringssvar bedes sendt pr. e-mail til Sonja Feldthaus (sonfel@fvm.dk), Birgitte Riber Rasmussen (brrasm@fvm.dk) og undertegnede.

 Vi beklager den korte frist.

 

”12.500,- i bøde”

12.500,- I BØDE FOR AT FISKE MED ULOVLIG LINE

En fritidsfisker fra Østbornholm har fået en bøde på 12.500 kr. for at fiske med en ulovlig krogline.

Det skriver Niels Work Clausen –TV2 Bornholm

Det blev et par dyre torsk for en fritidsfisker fra Østbornholm, der i slutningen af juni måned i år klokken fire om morgenen.
Han tog ud lidt over 4 om morgenen, tog ud for at hive den fangst i land, han havde fået på en ulovlig krogline.

To torsk havde bidt på, og dem tog han med i land, desuagtet at han ikke måtte.
Det er forbudt at lande torsk i perioden 1. maj til 3. september.

Dommerens hammer faldt, og fritidsfiskeren fik en bøde på 12.500 kr.

Anklagemyndigheden havde også krævet, at fritidsfiskeren skulle dømmes, så han ikke måtte fritidsfiske længere. Det krav imødekom dommeren ikke.

”Nye regler for Bierhvervsfiskerne”

”Nye regler for Bierhvervsfiskerne”

Fiskeriloven er ændret pr. 1. juli 2021. Det betyder, at der nu stilles et landingskrav for alle bierhvervsfiskere. Hvis man ønsker at opretholde sin registrering som bierhvervsfisker, er der nu krav om, at man skal have udført fiskeri med en landingsværdi på mindst 5.000 kr. i det forudgående kalenderår. Kravet til landinger udgør dog 2.000 kr. for personer, der har nået folkepensionsalderen.
Reglerne gælder alle registrerede bierhvervsfiskere. Reglerne trådte i kraft 1. juli 2021, og de gælder derfor allerede i kalenderåret 2021.
Hvad betyder det for dig som bierhvervsfisker?
Hvis man er født efter 1. juli 1955, skal man således have fiskeri med en landingsværdi på mindst 5.000 kr. i 2021 for at bibeholde sin status som bierhvervsfisker. Er man født før 30. juni 1955, opfylder man landingskravet ved at fiske og lande for 2.000 kr. i 2021. Man skal opfylde kravet hvert år for at kunne bibeholde sin status som bierhvervsfisker.
Landingskravet på de 5.000/2.000 kr. er aldersbetinget og gælder uanset om man fx har udskudt folkepension, modtager førtidspension eller efterløn. Landingskravet erstatter det tidligere 5%-indkomstkrav.
Hvis man ikke længere vil være registreret som bierhvervsfisker, skal man rette henvendelse til sit lokale Fiskeriinspektorat med henblik på at afmelde sig i Fiskeristyrelsens register.
Medhjælp ombord
Tidligere har det ikke været lovligt at have hverken lønnet eller ulønnet medhjælp ombord. Med lovændringen er det nu muligt at anvende medhjælp ombord. Læs mere herom på Fiskeristyrelsens hjemmeside.
Har du spørgsmål til denne nyhed, er du velkommen til at rette henvendelse til dit lokale Fiskeriinspektorat.