”Den regionale Havplan ud i høring,- og i 6 måneder”

DANSK FRITIDSFISKERFORBUND
HAVPLANEN

Uddrag vedrørende det Vestlige Kattegat

Den nye Regionale Havplan skal vedtages i 2021 og kommer i offentlig Høring ved årsskiftet 2020 -21  (i seks måneder)

I projektet lægges særlig vægt på inddragelse af de i havplanloven (Lov om maritim fysisk planlægning) § 5 stk. 3 nævnte ”kan” opgaver: bæredygtig turisme, rekreative aktiviteter, friluftsliv m.v.  Endvidere samspillet mellem land og hav jf. havplanlovens § 6 stk.3.
Det rekreative fiskeri udføres af fritidsfiskere og lystfiskere.
Fritidsfiskerne fisker med faste garn, ruser og tejner.                                  I 2015 blev der solgt 226.546 fisketegn til danskere og 35.588 til udenlandske lystfiskere.
De primære arter i det rekreative fiskeri er torsk, skrubbe, ål og havørred.  Omkring 34.000 danskere havde i 2011 løst fritidsfisketegn, dvs. fiskeri med garn, ruser og lignende (Jacobsen 2010).
På landsplan er  den rekreative fangst af torsk til 5,5% af de totale torskefangster .
Læs hele forslaget og punkt 4.2 –                                            Rekreativt fiskeri:  https://dce2.au.dk/pub/SR403.pdf

” Vi får mange nye medlemmer”

 

 

DANSK FRITIDSFISKERFORBUND

VI FÅR STADIG MANGE NYE MEDLEMMER! DER VIL VÆRE MED TIL AT ARBEJDE FOR FRITIDSFISKERIET
I VORE 18 LOKALFORENINGER ER DET GENNEMSNITLIGE KONTINGENT CA. 275,- KR. ÅRLIGT.
FOR DET LILLE BELØB FÅR DU :
FEM BLADE I DIN POSTKASSE – ÅRLIG
DU ER FRA 1´DAG DØDSULYKKESFORSIKRET FOR 200.000,-
VED INDMELDELSE ER DET 1´ HALVE ÅR GRATIS–UDEN BINDING
MELD DIG IND NU PÅ: WWW.FRITIDSFISKERFORBUNDET HVIS DU ØNSKER FLERE OPLYSNINGER ER DU VELKOMMEN TIL KONTAKTE MEDLEMSKONTORET PÅ TLF. 2180 3612

Uhyggen breder sig i det rekreative fiskeri

FRITIDSFISKERFORBUNDET  –
SKIVE FRITIDSFISKERFORENING      

Uhyggen breder sig i det rekreative fiskeri

Limfjordssammenslutningen ( herefter kaldet LFS ) er en selvbestaltet og selvfinansierende forening, som repræsenterer og finansieres af 16 forskellige fiskeriforeninger og deres 4000 medlemmer, alle med undtagelse af Virksund og Omegns Fritidsfiskerforening er sports-og lystfisker-foreninger. LFS er ligeledes  nøgle samarbejdspartner med Havørred Limfjorden

Af LFS’ visioner og værdier fremgår det, at man vil fremme alle former for rekreativt fiskeri i både vandløbene og Limfjorden. Der er gjort meget ud af at redegøre for alle de gode tiltag, som de angiveligt vil iværksætte for såvel Limfjorden, som vandløbene ( Kan ses på deres hjemmeside www.limfjordssammenslutningen.dk )  Efter mit første besøg på hjemmesiden, syntes jeg egentligt, dette var en forening med nogle gode visioner og værdier, som også var i tråd med alle rekreative fiskere inklusive os fritidsfiskeres interesser, hvilket formanden for LFS – Aage Grynderup også i en telefonsamtale bekræfter over for mig. Han siger ” LFS repræsenterer hele fiskeridelen og ikke kun turistdelen, som ligger under Havørred Limfjorden ” Dette har jeg senere måttet indse enten er en forkert udtalelse fra Aage Grynderup, eller en fejlfortolkning af mig.

Fejlen gik rigtigt op for mig, da jeg gennemlæste det digre værk stilet til § 7 udvalget omfattende 7 konkrete ændringsforslag til Limfjords bekendtgørelsen om brugen af og udformning af- fiskeredskaber samt et antal lokale voldsomme udvidelser af fredningszoner i Limfjorden ( kan ses på www.fritidsfiskerforbundet.dk )

Materialet er udfærdiget og udsendt af LFS og Danmarks Sportsfiskerforbund ( herefter kaldet DSF )  I gennemgangen af LFS’ hjemmeside finder jeg ikke noget sted det tætte samarbejde md DSF beskrevet og DSF er ovenikøbet ikke engang medlem af LFS som selvstændig forening. Efter endnu en telefonsamtale med Aage Grynderup ( LFS) hvor jeg spørger ind til dette samarbejde udtaler han ” Vi har brugt Kaare Manniche Ebert ( fiskebiolog og miljøkonsulent i DSF )  som konsulent i forbindelse med udarbejdelsen af materialet ”  Her gik det rigtigt op for mig hvorledes tingene hænger sammen. Det er jo en kendt sag, at alle lyst- og sports-fiskere i en helt misforstået sag om brødnid og stærkt ansporet af Kaare Manniche Ebert, hellere så os fritidsfiskere sidde på en anden planet, så de kan have det hele for sig selv. Dette skinner jo lysende klart, når man under pkt. 2 i forslagene kan læse, at argumentet er at man ved at opfylde det bl.a. kan hindre dødeligheden blandt nedgængere  på grund af fiskeriet ? Vi fanger IKKE nedgængere, de er også uanvendelige for os !  Endnu tydeligere bliver det når man under pkt. 5 ser en ubehjælpelig kommentar om, at det er for at opnå en mere fair fordeling af fangsterne. Denne kommentar er netop udtryk for den aldeles fejlagtige opfattelse blandt lyst- og sports-fiskere nemlig, at fritidsfiskerne ” stjæler ” alle ørrederne og er kun udtryk for misforstået brødnid og kællingesladder, hvor 1 fjer bliver til 5 høns. Lyst- og sports-fiskerne skulle hellere gribe i egen barm og kigge i deres egne fangst journaler og se hvor mange fisk de selv fanger, dette har jeg gjort og med disse tal in mente kan jeg se, at lystfiskerne fanger 5 – 10 gange så mange ørreder som fritidsfiskerne. Der er ørreder nok til alle !

Med alt dette på plads, kan jeg nu se, at LFS har ladet DSF styre hele forløbet og udformningen af forslags materialet i kraft af deres samarbejde med konsulent Kaare Manniche Ebert (DSF) Undervejs forblændes LFS åbenbart i en sådan grad, at de sætter egne visioner og værdier overstyr og fuldstændigt overser den anden store del af det rekreative fiskeri, nemlig fritidsfiskeriet for denne meget målrettede enspændersag.

Så kære fritidsfisker venner – hold jer væk fra LFS de vil jer ikke noget godt !

Skive Fritidsfiskerforening – Jørgen Skytte Jeppesen – Formand