NØGLEFISKER MØDE 2023

NØGLEFISKER MØDE 2023

DANSK FRITIDSFISKERFORBUND ORIENTERER

Nøglefiskere!
Har hørt fra “Rygternes Bureau” at DTU Aqua planer på at
årets Nøglefiskermøde holdes for de delegerede på Fyn, og er fastsat til d. 16.september 2023.
Hold selv øje med dagsorden fra DTU Aqua
(Grunden til at jeg meddeler det her er, at Fritidsfiskerbladet nr. 4.23. udkommer 28.september!)
Hilsen Bruno

DANSK FRITIDSFISKERFORBUND ORIENTERER

DANSK FRITIDSFISKERFORBUND ORIENTERER
Der findes ca. 25.000 i landet som ikke er organiseret i forbundet

Vi ta´r hele tiden udfordringerne med at få nye medlemmer
Vi står snart foran et nyt arbejdsår hvor flere af vore lokalforeninger igen forbereder en indsats.
Denne indsats er for at skaffe nye medlemmer.

Vi ville være nogen ”Skarn” hvis vi taler ned, at vi ikke grånes!
Der kommer alt for få nye og fritidsfiskere til, hvilket har været mærkbart i en årrække.
Ligesom stort set i alle i lokalforeningerne og vores forbund, må vi se i øjnene, at der
foran os ligger meget store udfordringer på området der hedder Medlemsrekruttering.
Fra medlemskontoret er der i hvert blad oplysning om tilgang af nye medlemmer, – og hvor
man ikke kan se hvilken lokalforeningen man har modtaget et medlem, hvilket i og for
sig har mindre betydning, da det i sin helhed er en fordel for os alle, – ved at de er kommet i vores forbund.
Hvad kan årsagen være?
Jeg tror, måske ligesom andre medlemmer, at det ikke er forbundets økonomi der er årsagen og at det
skulle være særligt bekosteligt at være hos os. Vi har ikke i forbundet haft en kontingenstigning i 13 år!
Dette er til dels fremkommet ved forretningsudvalgets forhandlinger omkring især forsikringer og bladet, –
samt andre dispositioner, der alt i alt giver en god økonomisk optimisme.  Vore medlemmer ved godt, at
vi har en sund og dejlig hobby – og jeg tror alligevel at langt de fleste synes, at de samlet set får noget for deres kontingent.
Men der er ind i mellem lys forude, for i de sidste fem uger er der kommet 91 nye medlemmer som kan se fordelen ved at være i et forbund!

På redaktionen ser vi fremad med et skulderklap til medlemmerne i lokalforeningerne for deres arbejde, og at det er med at
komme ”op på hesten” og deltage i arbejdet med at skaffe nye medlemmer!
Til de eventuelt nye: Det kan DU gøre ved at gå på vores hjemmeside www.fritidsfiskerforbundet.dk

” Dagsorden til § 7-Udvalgsmøde”

Udvalget for Rekreativt Fiskeri

Ferskvandsfiskeri og Fiskepleje (§ 7-udvalget)

Møde i § 7-udvalget den 30. august 2023 kl. 10.00 – ca. 14.30

Onsdag den 30. august 2023 kl. 10.00 Holbergsgade 6 1057 København K

Det er også muligt at deltage virtuelt i mødet via Skype.

Dagsorden:

 

  1. Godkendelse af dagsorden.

2.Status vedrørende Fiskeplejen i 2023 ved DTU Aqua samt evt. spørgsmål til Statusrapport for Fiskeplejen 2022, som vedlægges.

3.Indledende drøftelse af Handlingsplanen for Fiskepleje 2024 og 2025.

4.Økonomi/fisketegnsindtægter, herunder markedsføring af fisketegnet.

Til brug for drøftelsen indgår:

–         Forslag af 19. januar 2023 fra Dansk Lystfiskeri om markedsføring af fisketegnet vedlægges samt henvendelse af 15. august 2023 fra Dansk Lystfiskeri.

  • Fiskeristyrelsens opgørelse over indtægter fra fisketegn i 2019, 2020, 2021, 2022 og 2023 til og med juli måned vedlægges. Handlingsplanen for 2023 er udarbejdet i henhold til en forventet indtægt fra lyst- og fritidsfiskertegn i 2023 på i alt ca. 36 mio. kr. PL-reguleringen af fisketegnspriserne trådte i kraft den 1. august 2023. Samtidig kan det konstateres, at der fortsat er et generelt fald i fisketegnsindtægterne, som p.t. vurderes at blive mindre i 2023 end de skønnede indtægter på 36 mio. kr.

5.Orientering siden sidst:

  1. a)Regulering af ålefiskeriet
  2. b)Status på Strategi for Lystfiskeri
  3. c)Proces om regelsæt for fremtidens rekreative fiskeri
  4. d)Skarv
  5. e)Revision af bekendtgørelser
  6. f)EU’s kontrolforordning
  7. g)Torskekvote 2024 i Østersøen

6.Dato for næste møde i udvalget.

7.Eventuelt.
Der anmodes om tilbagemelding til lensch@fvm.dk  senest den 24. august 2023, hvis man IKKE har mulighed for at deltage i mødet og hvis man ønsker at deltage virtuelt.

I det omfang der er ønske om supplerende punkter på dagsordenen, bedes disse være Bæredygtigt Fiskeri ved lensch@fvm.dk i hænde gerne senest den 24. august 2023.

Med venlig hilsen Jensen Scheel-Bech, Specialkonsulent

Der er pres på vores fritidsfiskeri!

Der er pres på vores fritidsfiskeri!

-af Bruno Müller, redaktør i Dansk Fritidsfiskerforbund

Vi befinder os i en tid, hvor der er meget behov for formidling af, hvad det er for opgaver vi alle står over for i praksis.
En stor del af året, vi nu afslutter, der har vi set op-og nedture for det rekreative fiskeri. Og mest det sidste Der kan
synes at være problemer med nedskæringer, der ramte fritidsfiskeriet sidst i 90´erne med ”De 3 garn og omsætningsforbuddet”.
Personligt har jeg på forskellige poster, været i Dansk Fritidsfiskerforbunds i snart 25 år, og har set den, for de fleste fritidsfiskere,
traditionsrige hobby, der til tider har skabt megen glæde og desværre også det modsatte.
Det som undrer mig og det har varet længe i en årrække er,- at der er ca. 30.000 registrerede der har indløst Fritidsfiskertegnet
og kun ca. 4000 der er organiseret!
Vi er alle vidne til at der fra fritidsfiskeriet er en naturlig afgang med gode kollegaer, og ligeledes hvor vanskeligt det har været
at tiltrække nye,- og især fra den yngre generation
Vi forsøger med en lettere indgang på flere fronter til fællesskabet for kolleger,- og det er fordi man som organiseret medlem
kan være med til at sikre og skabe værdien for fritidsfiskeriet.

Men, mit budskab til alle jer som ikke organiseret, vi er som skrevet,- en gruppe inden for fritidsfiskeriet der er registret i
Fiskeristyrelsen, §-7 udvalget, plus en del mere og i vores eget Dansk Friitidsfiskerforbund. Her består vi af et par tusinde der lægger
mange kræfter i at skabe det, at en meget stor del af fritidsfiskere der er organiseret hos os. Men vi kan til tider ikke komme
uden om spørgsmålet! Hvordan gøre det bedre? Vi skal ikke kun finde ét svar, men flere, på, hvordan organiserer vi os endnu bedre?
Hvis vi skal lykkes med denne bevægelse, kræver det, at vi bygger videre på de erfaringer vi har opbygget.
Men findes skal de, svarene! Og det er inden for den kommende tid!
Tænk over det,- og hvor du kan være med. Kom ind som medlem. Tag ansvar for fritidsfiskeriet.

 

Udsætning af hummerlarver

Udsætning af hummerlarver

Udsætning af hummerlarver, der potentielt i fremtiden kan lande på din tallerken,
er nu i fuldt sving fra Løkken i Syd til Hirtshals i Nord

Det er medarbejdere fra Nordsøen Oceanarium og fra DTU Aqua der
er i gang med at udsætte larverne på de kystnære rev her i det Nordvestjyske.

 

Nye medlemmer

DANSK FRITIDSFISKERFORBUND ORIENTERER
Der findes ca. 25.000 i landet som ikke er organiseret i forbundet

Vi ta´r hele tiden udfordringerne med at få nye medlemmer
Vi står snart foran et nyt arbejdsår hvor flere af vore lokalforeninger igen forbereder en indsats.
Denne indsats er for at skaffe nye medlemmer.

Vi ville være nogen ”Skarn” hvis vi taler ned, at vi ikke grånes!
Der kommer alt for få nye og fritidsfiskere til, hvilket har været mærkbart i en årrække.
Ligesom stort set i alle i lokalforeningerne og vores forbund, må vi se i øjnene, at der
foran os ligger meget store udfordringer på området der hedder Medlemsrekruttering.
Fra medlemskontoret er der i hvert blad oplysning om tilgang af nye medlemmer, – og hvor
man ikke kan se hvilken lokalforeningen man har modtaget et medlem, hvilket i og for
sig har mindre betydning, da det i sin helhed er en fordel for os alle, – ved at de er kommet i vores forbund.
Hvad kan årsagen være?
Jeg tror, måske ligesom andre medlemmer, at det ikke er forbundets økonomi der er årsagen og at det
skulle være særligt bekosteligt at være hos os. Vi har ikke i forbundet haft en kontingenstigning i 13 år!
Dette er til dels fremkommet ved forretningsudvalgets forhandlinger omkring især forsikringer og bladet, –
samt andre dispositioner, der alt i alt giver en god økonomisk optimisme.  Vore medlemmer ved godt, at
vi har en sund og dejlig hobby – og jeg tror alligevel at langt de fleste synes, at de samlet set får noget for deres kontingent.
Men der er ind i mellem lys forude, for i de sidste fem uger er der kommet 91 nye medlemmer som kan se fordelen ved at være i et forbund!

På redaktionen ser vi fremad med et skulderklap til medlemmerne i lokalforeningerne for deres arbejde, og at det er med at
komme ”op på hesten” og deltage i arbejdet med at skaffe nye medlemmer!
Til de eventuelt nye: Det kan DU gøre ved at gå på vores hjemmeside www.fritidsfiskerforbundet.dk
God arbejdslyst- Hilsen Bruno