Ulovligheder i Øresund

 

Mange ulovligheder med garn i Øresund
Kontrolskib opsamlede 1,5 km ulovlig garn
Fiskeristyrelsens kontrolskib, Havternen, har den seneste tid afdækket ni ulovlige sæt fritidsredskaber mellem Sletten og Helsingør. ’Det kan få alvorlige konsekvenser for fiskebestanden nu og i fremtiden’, siger skibsføreren.

 

Bruno