Skarven æder mere end tyske fiskere fanger i Østersøen

Skarven æder mere end tyske fiskere fanger i Østersøen

 Det er en ny tysk undersøgelse, fortaget af det tyske forskningsinstitut for kystfiskeri, Institut für Binnenficherei i Postdam, der bekræfter skarvens glubende appetit, og som ikke overraskende for fiskerne konkluderer det samme som de igennem snart 40 år har sagt – at den forslugne fugl plyndre og spiser deres fangster.

Ligeså interessant er det, at videnskaben i snart alle år har frikendt skarven og dermed fastholdt fredningen af denne for fiskerne så forslugne fugl. Men nu har man fået sat tal på hvor meget denne grådige fugl egentlig omsætter af fisk.
Skarven fortærer mellem 30 og 50 procent flere fisk end hidtil antaget.
Jyske Vestkysten refererer til den tyske undersøgelse, der i hele tre forskellige kyst-områder i Tysklands nordligste delstat, har analyserede 1093 gylp fra skarv. Heri fandt man rester fra 12.574 fisk, som kunne henføres til ikke mindre end 33 forskellige fiskearter.                                                                                                                                   Èt af de hårdeste ramte områder er i den tyske havbugt ved Dassover See ved Lübeck. Her har man i forvejen en stor skarv-koloni.
Netop her har forskerne analyseret sig frem til, at skarven æder mellem 100 og 120 tons torsk om året. Dette alene er større end den samlede tyske torskekvote tilsammen. Den udgør 1054 tons i 2022 i  vestlige Østersø.

Ressourcespild
Mange tyske kystfiskere fra dette område ved Østersøen, er derfor henvist til offentlig støtte, istedet for at være beskæftiget med at fiske og fange denne værdifulde og proteinrige næring til mennesker, men som nu istedet ender som føde for skarven.

Negativt klimaaftryk
Skarvens næsten umættelige appetit, skader ikke kun fiskerierhvervet lokalt, men sætter også sine mærkbare spor i klimaet, som bliver påvirket negativt. For istedet for fuglsføde for skarven, så præsterer fiskeriet et betydeligt lavere klimaaftryk end de fleste andre former for produktion af protein fra dyreriget.                                                                     

Store mængder torskeyngel forsvinder kystnært
De tyske fiskere henviser til danske fiskeres observationer langs danske kyster, der for tiden har et rekordstort antal torskeyngel, men som desværre for de fleste går en kummerlig skæbne i møde, som fugleføde for skarven.
J
yske Vestkysten slutter af med at fortælle, at man fra tysk side er yderst positive overfor en regulering af skarven og henviser i den forbindelse til næstformanden i EU-parlamentets fiskeriudvalg, Venstre politikeren Søren Gade’s ønske om at ændre skarvens fredningsstatus, så fuglen ikke længere betragtes og beskyttes som en truede art, men nu må jages på lige fod med andre dyr.

 

Mange fordele ved medlemskab

Som medlem hos os har du flere fordele!
Fra dag et er du helt kontingentfri det næste halve år, hvilket bliver betalt af forbundet og den lokalforening du vælger af de 19 lokalforeninger vi er i landet!
Ellers er der i lokalforeninger et gennemsnitkontingent på 275,- kr. og her i er medregnet ydelsen til forbundet:

Forbundet har ikke haft kontingentforhøjelse i 12 år!
I alt er vi 2100 medlemmer der sætter pris på at forbundet betaler for 5 blade årligt og at du er dødsulykkesforsikret under fiskeri, samt transport til og fra havnen ell. lign.
Hvis det tragiske skulle ske,- og du er druknet, vil din pårørende få udbetalt 200.000,- kroner.
Eneste betingelse her, er at redningsvesten skal bæres.
Du er velkommen og yderlige oplysninger kan du hente ved Medlemskontoret på tlf. 2180 3612

Skarven gik tilbage i Danmark i 2021 

           Skarven gik tilbage i Danmark i 2021 

Ynglesæsonen 2021 bød på knap 1.000 færre ynglepar
sammenlignet med året før. Havørne er de senere år
mærkbart begyndt at påvirke livet i skarvkolonierne,
hvor skarverne på grund af rovfuglene kommer senere
i gang med deres familieliv og får ringere ynglesucces.
af Jan Skriver