Lukkeperiode for ålefiskeri

DANSK FRITIDSFISKERFORBUND

Lukkeperiode for ålefiskeri

Lukkeperiode for erhvervsmæssigt og Rekreativt ålefiskeri i saltvand er i Danmark fastsat til 1. december 2019 til og med 29. februar 2020

Det kan hermed oplyses, at det i henhold til artikel 11 i Rådets forordning (EU) 2019/124 af 30. januar 2019 om fastsættelse for 2019 af fiskerimulighederne for visse fiskebestande er besluttet, at den 3 måneders lukkeperiode for erhvervsmæssigt og rekreativt ålefiskeri er besluttet at være:                             December 2019, Januar og Februar 2020.

” Ålehandel i EU – en lækkerbisken i Kina !”

DANSK FRITIDSFISKERFORBUND

        Ålehandel i EU – en lækkerbisken i Kina !
  Dette sker omkring os uden at vi næsten kan gøre noget!

  Ål nævntes i Englands 11. århundrede og var en accepteret skattebetaling! 

 Milliarder af euro er det værd for kritisk truede ål, der bliver smuglet hvert år fra Europa og slutter på bord i Kina og Japan, i hvilke kampagner siger, er “den største dyrelivskriminalitet på jorden.”
Lagre af europæisk ål (anguilla anguilla) er faldet 90 procent i tre årtier, da menneskeheden har udviklet vådområderne og dæmpet floderne, der skal vokse og fodre ind, og eksperter frygter kriminelle bander smugler den lukrative fisk, skubber den mod glemsel.
På trods af voksende alarmer fra bevaringsvirksomheder er der stadig lovligt og illegalt fisket hundrede tons ål hvert år. I Frankrig – som fanger flere af fiskene end nogen anden EU-stat – har spørgsmålet taget politiske dimensioner.
“Der er omkring 10 pct. Af bestandene tilbage i forhold til 30 år siden på grund af habitatab og hvad vi har gjort for migrationsveje i Europa”,

Ålens svigtende tilbagegang har fremkaldt en handling fra regeringer og retshåndhævende myndigheder. Det er nu opført i CITES internationale konvention om handel med truede arter, hvilket resulterer i strenge nationale fangstkvoter.