Forsøgsfiskeri i Sundby Sø

Forsøgsfiskeri i Sundby Sø

Af Erland Kusk og Karl Klausen

I tidsrummet fra 16 august til 11 september, har vi i samarbejde med Naturstyrelsen Thy v. Henrik S. Kristensen og information til Fiskerikontrollen i Nykøbing v. Lars Østergård, udført forsøgsfiskeri, for at se, hvad der rører sig under overfladen .

Thy Mors Fritidsfiskerforening har gennem flere år udsat åleyngel i søen.
Der blev fisket på 3 dele af søens længderetning . Syd , midt og nord .Fartøj: 15 fods jolle med 4hk påhængsmotor

Grej   : 4 stk kasteruser type 80 / 8 opbygget som dobbeltruse med 8mm rad imellem.

Ruse  :  Længde 3,7m monteret med stålringe  55-50-45-40-35-30-30-30cm

1 kalv i 17 mm garn og isat odderrist . 2 kalv i 14 mm garn / 3 stillebånd . 3 kalv i 11 mm / 2

stillebånd .

Rad    :  18mm x 22msk  garn
Samlet længde af hver kasteruse 15,4m
Kasteruserne blev sat parvis vinkelret på land. 2 lænker af 30,8m .

Resultater Syd   : Pos 56 53 06 00 N / 8 37 10 00 Ø   56 52 59 60 N / 8 37 21 00 Ø

Ål Bilag 1

Ørred Bilag 4 position syd
Havørred Bilag 5
Karusse Bilag 6

Resultater Midt : Pos 56 53 28 00 N / 8 37 03 00 Ø   56 53 28 00 N / 8 36 56 00 Ø

Ål Bilag 2
Ørred 0
Karusse Bilag 6

Resultater Nord : Pos 56 5406 00 N / 8 37 09 00 Ø    56 54 04 60 N / 8 37 14 00 Ø

Ål Bilag 3
Ørred Bilag 4 position nord
Havørred Bilag 5
Karusse 0

Fordeling af Ål %

20 – 24cm 2,62%

25 – 29 –   4,20%

30 – 34 –   14,0%

35 – 39 –   16,5%

40 – 44 –   23,8%

45 – 49 –   21,0%

50 – 54 –   12,5%

55 – 59 –   3,5%

60 – 64 –   1,2%

65 – 69 –   0,34%

70 – 74 –   0,34%

Total         100%

Der blev fanget 573 stk Ål. 27 stk Bækørreder . 4 stk Havørreder. 24 stk Karusser.

Endvidere en del hundestejler samt en stor mængde ferskvandssnegle

4/9 monterede vi en 4mm bagpose på en af ruserne for at fange emner der kan passere gennem 11mm

Resultatet var uændret.

Vedr. næste forsøg ønkes udført med samme antal ruser, dog vil det give god mening med en mindre maskestørrelse i hele rusens opbygning for et 1 ruses vedkommende.

Vi var lidt plaget af skarvangreb i syd

Skarv antallet vurderes til at være op til 40 stk i perioden.

Vandet var stærkt brunfarvet med sigt på 30-40cm

Alle fangster blev flyttet 200 – 600 m  for at minimere genfangster

2  gulål på 50 cm blev undersøgt for maveindhold. Intet !

1 gulål på 41 cm blev ligeledes undersøgt. Mave indhold synes at være snegle og fisk .

Er der spørgsmål til ovenstående, er man velkommen til at ringe til mig på 60495964 eller skrive en mail til

karlogruth@gmail.com.

Med venlig hilsen

Karl Klausen

Ål cm 20-08-17 23-08-17 27-08-17 28-08-17
20 – 24 4 6 1
25 – 29 6 4 4 4
30 – 34 19 16 6 3
35 – 39 15 8 14 5
40 – 44 12 15 13 4
45 – 49 8 13 9 5
50 – 54 11 5 9 1
55 – 59 1 7 1
60 – 64 1 1
65 – 69 1
70 – 74 1
74 72 63 24

 

Fiskekvoter for Østersøen 2018

  • Torsk i den vestlige Østersø: 0 procent
  • Torsk i den østlige Østersø: -8 procent
  • Sild i den vestlige Østersø: -39 procent
  • Sild i den centrale Østersø: +20 procent
  • Sild i den Botniske Bugt: -40 procent
  • Sild i Rigabugten: -7 procent
  • Brisling: +1 procent
  • Laks: -5 procent
  • Laks i Finske Bugt: -5 procent
  • Rødspætte: -10 procent