” GODT TILBUD TIL NYE FRITIDSFISKERE”

” GODT TILBUD TIL NYE FRITIDSFISKERE”

VELKOMMEN TIL DANSK FRITIDSFISKERFORBUND

FRITIDSFISKER HER ER ET GODT TILBUD
KONTINGENTFRI DET FØRSTE HALVE ÅR.

Vi er ca. 2100 FRITIDSFISKERE fordelt i 18 lokal-
afdelinger på Sjælland, Fyn og Jylland.
Fritidsfiskeri er dejligt! Men der er et kedeligt og overset emne,
som er så mega vigtigt for dig, – og især dine pårørende.
— Det vil derfor være dig, der bør sikre din ægtefælle hvis det
tragiske sker, at du drukner under dit fiskeri!

Gennemsnittet af kontingentet til lokalforeningerne og
forbundet er for begge 275,- kr. årligt.
I forbundet er kontingentet ikke steget de sidste 13 år.

Hvad får du for det!
Du får en dødsulykkesforsikring under fiskeri på 200.000,- kr.
der udbetales til dine nærmest pårørende hvis det tragiske skulle ske.
Ligeledes er inkluderet, at du vil få det sidst udkomne
forbundsblad fem gange årligt i din postkasse.
Hvis du har lyst til at være med i et godt kammeratskab, får du
ved indmeldelse det første halve år gratis.
Tænk over det! Vi har et stærkt fællesskab,- også til din fordel
Du er velkommen til at kontakte Medlemskontoret for yderlige
oplysninger på: Tlf.: 21 80 36 12 / Mail: bcnr1@webspeed.dk

VI FORSØGER at samle fritidsfiskerne i Danmark!

Ved indmeldelse! WWW.FRITIDSFISKERFORBUNDET.DK
Gå til ”Medlemmer” og ”Indmeldelse