Sælerne! Er der bedre regulering på vej?

Sælerne! Er der bedre regulering på vej?
                                        Ministeren svarer lokalformanden i Skive FF

Til Jørgen Skytte Jeppesen, Skive fritidsfiskerforening
Kære Jørgen Skytte Jeppesen.

Tak for din henvendelse af 27. februar 2018 om sæler i de indre danske farvande.

Jeg er stærkt optaget af at finde løsninger på den gode balance imellem sæler og fiskeri, og jeg har bedt Miljøstyrelsen se på, hvordan reglerne i vildtskadebekendtgørelsen kan ændres, så det i visse situationer bliver muligt at søge om reguleringstilladelse for foreninger, der organiserer lyst- eller fritidsfiskere, når en skade på pressede fiskebestande kan dokumenteres.

Jeg har ligeledes sat Miljøstyrelsen i gang med at få kortlagt omfanget af problemerne med sæler, der skader fiskeriet eller presser fiskebestandene.
Denne kortlægning vil indgå i en samlet løsningsmodel for forvaltning af sæler i Danmark og danne grundlag for hvilke situationer, der vil give adgang til en reguleringstilladelse.

I løsningsmodellen vil også indgå evt. muligheder for at afværge, at sælerne svømmer ind i åerne.

Jeg sætter pris på, at du og andre stiller jer til rådighed for at bidrage til løsningen af problemstillingen.

Med venlig hilsen
Esben Lunde Larsen
Miljø- og Fødevareministeriet • Slotholmsgade 12 • 1216 København K

1564total visits,1visits today

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *