”Nye metoder til fjernelse af Spøgelsesnet”

For første gang er der nu gennemført en fysisk kortlægning af forekomsten af spøgelsesnet i danske farvande og afprøvet metoder til skånsom og effektiv oprensning.

Spøgelsesnet er mistede eller efterladte fiskeredskaber (f.eks. net og garn), som fisk, havpattedyr og dykkere kan blive fanget i. Desuden er spøgelsesnet ofte en kilde til forurening af havene, da de typisk er fremstillet af plast.

Rapporten ”Ghost nets in Danish waters” fra undersøgelsen udarbejdet af DTU Aqua for Fiskeristyrelsen konkluderer blandt andet følgende:

  • Spøgelsesnet forårsaget af mistede fiskeredskaber vurderes overordnet ikke at være et udbredt problem i de danske farvande, men net og netstykker akkumuleres over tid, hvis ikke de fjernes.
  • I den vestlige del af Limfjorden konstateres der dog et alvorligt problem med bevidst efterladte spøgelsesnet i meget store mængder.
  • Der estimeres at være spøgelsesnet på over 50 pct. af de vrag, der ligger i områder, hvor der er – eller har været – fiskeri.
  • Der er fundet mistede/efterladte redskaber fra både erhvervs-, fritids- og lystfiskere.

Derudover skitseres der i rapporten en række anbefalinger vedr. opsamling af spøgelsesnet baseret på forskellige opsamlingsmetoder:

  • Opsamlingsaktiviteter bør målrettes områder med begrundet mistanke om eller kendskab til forekomster af spøgelsesnet, så processen bliver så omkostningseffektiv som muligt.
  • Opsamlingsaktiviteter på vrag bør udføres af professionelle dykkere.
  • Der kan oprettes en fælles platform til løbende at indsamle informationer om forekomster af spøgelsesnet.
  • Man kan overveje at inddrage historiske data om fiskeriets udbredelse ved fremtidige projekter, da mange net har vist sig at være gamle.

Undersøgelsen af spøgelsesnet i danske farvande er gennemført som et led i det danske Hav- og Fiskeriudviklingsprogram, hvor der blandt andet er  fokus på at indsamle viden om havmiljøet og effekter af marint affald. Programmet støttes af den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF).

Opgaven om undersøgelse og kvantificering af forekomster af spøgelsesnet i formodede konfliktområder i danske farvande, samt afprøvning af skånsomme og effektive metoder til opsamling, er udført af DTU Aqua på baggrund af et udbud, som blev gennemført af Fiskeristyrelsen i marts 2019. Her blev DTU Aquas tilbud vurderet til at være det bedst kvalificerede ud fra kriterier om metode og opgaveløsning, forsøg med fjernelse af spøgelsesnet og bemanding og kommunikation.

Rapporten om spøgelsesnet i danske farvande kan du læse på Fiskeristyrelsens hjemmeside.

I det kommende Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogram 2021-2027 (EHFAF) vil der fortsat være fokus på at fjerne og forebygge forekomsten af marint affald. Der er i 2021-2023 afsat 9 mio. kr. til en fremtidig indsats.

1464total visits,2visits today

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *