Marint virkemiddel

Marint virkemiddel
Mange kystnære havområder er belastet af udledning af næringsstoffer fra landbrug og andre menneskelige aktiviteter. Næringsstofferne fører til voldsom algevækst (eutrofiering) og forringet miljøstilstand.                                                                            Der er en stigende erkendelse af, at mange forskellige målrettede tiltag er nødvendige for at forbedre de marine økosystemers tilstand. Opdræt af muslinger kan være et af midlerne til at afbøde konsekvenserne af udledningen af næringsstoffer, fordi muslinger filtrerer vandet for alger. Muslingeopdrætsteknikker, der fjerner flest mulige alger fra vandet, kan forbedre vandkvaliteten i kystområder, samtidig med at man får protein af høj kvalitet, når muslingerne høstes.

708total visits,1visits today

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *