” Uenighed om ålefiskeriet”

” Uenighed om ålefiskeriet”

FSK-PO er ikke enige i bekendtgørelsen om forbud mod
fiskeri af ål i saltvand 2023 til 2024
                                                                                                                                                                         Men mildest talt, så er Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri FSK-PO i stedet ærgerlige over udfaldet af EU’s beslutning om lukkeperioden og den dertilhørende implementering, men de sender alligevel en tak til embedsværket og fiskeriministeren for kæmpe de danske ålefiskeres sag.

FSK-PO håber fremadrettet, at der kan findes en løsning og en måde i fremtiden, som tillader et erhvervsfiskeri og som tager et behørigt hensyn til åle-bestanden.
FSK-PO er overbeviste om, at det kan lade sig gøre og ser frem til at drøfte den fremtidig forvaltning i lyset af den nuværende situation.

Det skriver FSK-PO i deres høringssvar ved. bekendtgørelsen om forbud mod fiskeri af ål i saltvand 2023 og 2024.

Risiko for at det danske ruse- og bundgarnsfiskeri forsvinder
Løsningen med lukkeperiode i oktober, november og december medfører desværre for rigtig mange en lukning og økonomisk ende på erhvervsfiskeriet efter ål i 2023.
At undvære dette fiskeri gennem længere tid, kan ikke lade sig gøre og hvis det ikke ændres meget hurtigt, så slutter det danske erhvervsfiskeri efter ål.

Fiskeriet efter ål udføres med traditionelle danske ruse- og bundgarnsredskaber.
Ophører ålefiskeriet er der en risiko for at disse skånsomme redskaber også vil udgå fra det danske erhvervsfiskeri. Det er derfor vigtigt, at det bliver prioriteret at finde løsninger, der både kan give åle-fiskere, der ønsker at fortsætte muligheder fremover,
men også løsninger, der giver dem, der ikke længere ønsker at fiske, en værdig vej ud.

For så vidt angår forbuddet for det rekreative ålefiskeri, kan det undre, at det er selve landingerne af ål der forbydes og ikke selve redskabet – ålerusen.

I DTU Aquas rapporter fra fritidsfiskeriet (Nøglefisker-rapporter) fra de seneste år er fangster af ålekvabber faldet drastisk og fiskeriet er så godt som ikke-eksisterende.
Det er samtidig overvejende juvenile skrubber, torsk og ørred, der fanges i åleruserne.
Så resultatet med fortsat at tillade åleruser i det rekreative fiskeri vil udelukkende medføre en stressfaktor for de juvenile fisk og naturligvis de ål der genudsættes.

De erhvervsmæssige åle-fiskere vil fortsat have mulighed for i forbudsperioden at anvende ruser, bundgarn og bundgarnslignende redskaber til brug for fangst af andre arter end ål, vel og mærke når redskabet er indrettet, så det ikke kan tilbageholde ål.

Det overraskende her er, at der absolut ingen forklaring er på hvorfor dette ikke skal være tilfældet for det rekreative fiskeri (fritidsfiskeriet). Der er i bekendtgørelse nr. 1551 af 11 december 2015, jf. bekendtgørelsens §7, stk. 2, beskrivelse af hvilke
ændringer af en ruse, der skal til for, at erhvervsfiskere kan benytte ruser til andet end ålefiskeri. Det burde derfor være oplagt, at disse forhold også skal gælde for det rekreative fritidsfiskeri.

Større maske-mål, undslips-huller eller lignende vil, alt andet lige, også gøre det nemmere for fiskerikontrollen, når de skal ud og kontrollere det rekreative fiskeri og deres redskaber.
Uanset, så er det dog FSK-POs klare forventning, at der sammen med forbuddet for det rekreative fiskeri af ål også vil være et forøget kontroltryk, der skal sikre at forbuddet overholdes for alle slags fiskere.

901total visits,2visits today

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *